EÚ zvažuje prizvanie Ruska k projektu Nabucco

V rámci prerokúvania nového návrhu Energetickej stratégie EÚ v Európskom parlamente sa vynorila otázka, či prizvať alebo neprizvať Rusko k projektu Nabucco. Téma je súčasťou návrhu správy, o ktorej by mali poslanci hlasovať zajtra.

Anne Laperrouze, autorka návrhu správy, je silnou zástankyňou alternatívneho plynovodu Nabucco. Podpredsedníčka výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku odmieta váhavosť a malú mieru pokroku, ktorý sa v projekte Nabucco doteraz dosiahol. Súčasne však zdôrazňuje potrebu diverzifikovania dodávateľov energetickej suroviny, nakoľko sa nad kaspickými krajinami a ich schopnosťou rýchlo dodať do plynovodu Nabucco potrebné množstvo plynu objavuje otáznik.

Poslankyňa Laperroute v správe píše, že „obhajuje prístup, ktorý sa zasadzuje o zmierenie v dialógu s Ruskom, ktoré dodáva EÚ 42 percent plynu a súčasne je odtiaľ dovážaných 100 percent do Poľska, Fínska a baltských krajín“. Preto aj riešenie problému naplnenia plynovodu Nabucco môže ležať v Moskve. Navrhuje, aby EÚ miesto rivality ponúkla Rusku možnosť spolupracovať na jeho výstavbe a prevádzke.

Európsky parlament „dúfa, že projekt plynovodu Nabucco bude ako príklad uskutočňovaný v spolupráci s Ruskom, s cieľom vyhnúť sa konkurencii medzi dvoma plynovodmi a byť v konečnom dôsledku schopný prepravovať plyn z Ruska, Iránu alebo Kaspického mora“, uvádza sa v návrhu správy.

Spravodajkyňa vyzvala EÚ, aby prestala od Ruska žiadať ratifikáciu Energetickej charty z roku 1994, čo je medzinárodná dohoda, ktorá by zaviazala Moskvu otvoriť ruský energetický trh a energetické siete zahraničným firmám. V návrhu správy píše: „EÚ by sa mala zdržať požadovania ratifikácie Energetickej charty, zatiaľ čo by mala ruským úradom pripomínať princípy charty.“ Vzťahy medzi EÚ a Ruskom možno „zakladať na vzájomnej závislosti“, uviedla v správe.