Európski energetici podpisujú dohody o plyne z Azerbajdžanu

V reakcii na rozhodnutie konzorcia spravujúceho pole Shah Deniz II o prepravnej trase plynu do Európy, začali energetické spoločnosti podpisovať dohody o nákupe plynu z Azerbajdžanu. Prostredníctvom 2. fázy Shah Deniz sa bude azerbajdžanský plyn dodávať do Európy po prvýkrát.

Vzhľadom na to, že víťazom súťaže o dodávky plynu do Európy sa koncom júna stal projekt Transjadranského plynovodu (TAP) končiaci v Taliansku, skupina Enel podpísala 25-ročnú dohodu s konzorciom Shah Deniz. Nové dodávky plynu bude Enel využívať na nasýtenie svojho domáceho trhu. Dohoda nadobudne platnosť po prijatí konečného rozhodnutia o investovaní do projektu 2. fázy Shah Deniz, ktoré sa má uskutočniť do konca roku 2013. Dodávka plynu začne najskôr v roku 2019.

Oblasť polí Shah Deniz II leží asi 70 kilometrov od pobrežia v azerbajdžanskej časti Kaspického mora.  Bude produkovať 16 miliárd kubických metrov plynu, ktorý sa pripočíta k 9 miliardám kubických metrov, ktoré sa už produkujú v 1. fáze polí. Plyn bude putovať cez viac ako 3 500 km dlhé potrubie Transanatolského plynovodu (TANAP) v Turecku a TAP.

Podľa prezidenta azerbajdžanskej štátnej spoločnosti SOCAR sú dodávky cez TAP len začiatok a export azerbajdžanského plynu do Európy by mal v budúcnosti výrazne vzrásť vďaka rozvoju ďalších polí. Rovnag Abdullayev odhadol príjmy z rozvoja poľa Shah Deniz II na 200 miliárd amerických dolárov (asi €148 mld.)

Spoločnosť SOCAR už podpísala celkovo 9 dohôd s európskymi firmami. Okrem Enelu ide napríklad o nemecký koncern E.ON, ktorý podpísal dohodu o dodávke 40 miliárd metrov kubických plynu počas 25 rokov, ďalej britský Shell, bulharský Bulgargaz, španielska Gas Natural Fenosa, grécka DEPA, francúzsky GDF Suez či švajčiarsky AXPO.