Gazprom verí v životaschopnosť dlhodobých kontraktov

V utorok (18.9.) sa v Bratislave uskutočnila konferencia na s názvom „Stredoeurópsky prepravný koridor plyn – ropa“, a to pri príležitosti viacerých výročí – 50. výročia uvedenia do prevádzky medzinárodného plynovodu Družba, 45. výročia prevádzky plynovodu Bratstvo a 40. výročia spustenia prvej línie sústavy tranzitných plynovodov Eustream. Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia ruských spoločností Gazprom a Transnefť.

Viceprezident plynárenského koncernu Gazprom Alexander Medvedev poukázal na to, že existujúce projekty potvrdili svoju stabilitu dodávok aj napriek politickým zmenám – rozpadu Sovietskeho zväzu a východného bloku.

„Perspektívy dopytu sú výborné,“ konštatoval. „Európe sme schopní dodať toľko plynu, o koľko nás Európa požiada,“ dodal s tým, že Rusko je pripravené využiť staré i nové prepravné koridory.

V novembri 2011 sa spustila prevádzka plynovodu Severný tok. Do konca tohto roku chce Rusko začať s výstavbou plynovodu Južný tok.

Gazprom vs. „horúce hlavy“

V súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním Gazpromu zo strany Európskej komisie pre zneužívanie dominantnej pozície na trhu viceprezident ruskej spoločnosti poukázal na to, že systém dlhodobých kontraktov funguje už desiatky rokov, zaisťuje bezpečnosť a predikovateľnosť. Taktiež zohľadňuje záujmy predávajúceho i kupujúcich a v prípade žiadosti umožňuje aj úpravu dohodnutých cien.

Niektoré „horúce hlavy“ ale teraz podľa Alexandra Medvedeva tvrdia, že ide o zastaraný a neudržateľný systém.

Pripomenul „päť dlhých období“, kedy ceny zemného plynu na spotovom trhu boli vyššie ako tie, ktoré boli dohodnuté v dlhodobých kontraktoch. „Vtedy nikto nežiadala prechod na spotové ceny,“ uviedol Medvedev s odkazom na staré príslovie – „Keď je príliš dobre, tak sa dobro nehľadá“.

„Sme pripravení na dialóg s Európskou komisiou, ale som si istý, že starý systém potvrdí svoju životaschopnosť,“ dodal.

Praktiky Sovietskeho zväzu

Na otázku EurActivu, ako vníma Slovensko i Gazprom snahu Európskej komisie získať väčšiu kontrolu nad bilaterálnymi dohodami členských štátov EÚ s tretími krajinami v oblasti energetiky, minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský poukázal na to, že Európska presadzuje záujmy Únie ako celku.

Poznamenal, že v prípade dodávok Gazpromu sa môže cítiť v situácii diktátu, avšak „minulosť ukázala, že sa dá dohodnúť“. Minister chápe požiadavku EK ako legitímnu, ale zároveň rozumie aj pozícii Gazpromu. „Strety budú aj budúcnosti,“ povedal.

Viceprezident Gazpromu reagoval, že sa stretol s rôznymi exotickými nápadmi, avšak najnovší prístup Bruselu a snaha o zavedenie nákupu plynu za jednotnú cenu má podľa neho „komunistický charakter“ a „ignoruje fungovanie trhu“. Založený je skôr na „politických špekuláciách“.

Pripomenul, že európsky trh s energiami je len v počiatkoch a existuje rozdiel medzi reguláciou a integráciou.

Pozornosť v prípade vyšetrovania zo strany EK sa sústreďuje na ruského prezidenta Putina. Alexander Medvedev pripomenul, že vzhľadom na strategickú pozíciu a štátny podiel v spoločnosti nebudú otázky Európskej komisie adresované Gazpromu, ale splnomocnenému orgánu ruskej vlády.

Transeurópska infraštruktúra

Tomáš Malatinský uviedol, že cez Slovensko „prepravujeme plyn a ropu nielen pre potreby Slovenskej republiky, ale aj ďalej do Európy“. Súčasné plynovody a ropovody podľa neho preukázali vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť a o výhodnosti týchto tranzitných trás svedčí obrovské množstvo dosiaľ prepravenej ropy a plynu z východu na západ.

„Dnes je však okrem týchto východo-západných trás aktuálna aj otázka budovania severno-južných spojení a tiež otázka zabezpečia reverzibility tokov týchto palív,“ dodal minister.

Prevádzkovatelia produktovodov plánujú do budúcna viaceré projekty, ktoré ďalej integrujú Slovensko do energetickej mapy Európy. V prípade ropy sa uvažuje o projekte nového prepojenia Bratislava-Schwechat alebo o lepšom využití prepojenia Družba-Adria, ktoré vyžaduje rekonštrukciu prečerpávacej stanice v Maďarsku.

Prevádzkovateľ plynovodnej siete Eustream v januári 2012 v rámci regionálneho investičného plánu (2012-2021) predložil projekt modernizácie siete a nahradenia technológií z dôvodu environmentálnych noriem, a tiež projekt prepojenia s Maďarskom (v prevádzke do roku 2015) a s Poľskom (do roku 2020), ktorý by mal byť v rámci rozvoja európskej infraštruktúry projektom spoločného záujmu.

Minister hospodárstva počas svojho prejavu v úvode konferencie minister zdôraznil, že Slovensko aktívne pristupuje k súčasným aktivitám EÚ v otázkach transeurópskej energetickej infraštruktúry a vytvárania režimu pre projekty spoločného záujmu najmä v oblasti zemného plynu.

„Slovensko bude naďalej zintenzívňovať činnosti na národnej a medzinárodnej úrovni v záujme maximalizácie všetkých potrebných opatrení, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj v energetike,“ konštatoval minister Malatinský.