IEA: Vracia sa éra uhlia

Podiel uhlia na globálnom energetickom mixe rastie a okolo roku 2017 by mohol prevýšiť spotrebu ropy. Upozornila na to Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej strednodobej správe o trhu s uhlím. Jedným z hlavných faktorov nárastu spaľovania uhlia je masívny nárast spaľovania bridlicového plynu v USA.

Pokles spotreby uhlia v Spojených štátoch totiž viedol k zníženiu cien uhlia a zvýšeniu jeho atraktivity. To platí aj pre Európu, kde by od jeho spotreby mal odrádzať  cena uhlíka v rámci schémy pre obchodovanie s emisiami (ETS). Dovoz lacného uhlia do Európy, najmä z USA, a nízka cena povoleniek na európskom i medzinárodnom trhu, by ale mohli prekaziť úsilie nahradiť najviac znečisťujúce fosílne palivo environmentálne šetrnejšími alternatívami.

„Podiel uhlia na globálnom energetickom mixe naďalej každý rok rastie a ak nedôjde v súčasných politikách k zmene, do dekády uhlie dohoní ropu,“ uviedla výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven.

Zdroj: IEA

K zvyšovaniu spotreby uhlia bude podľa agentúry dochádzať najmä kvôli dopytu v Číne a Indii. Čína je už teraz najväčším dovozcom uhlia na svete, India sa mala stať 2. najväčším spotrebiteľom uhlia a predbehnúť USA. Indonézia ako najväčší vývozca uhlia dočasne predbehla Austráliu.

Podľa Svetovej asociácie pre uhlie bol rok 2011 najlepším pokiaľ ide o jeho spotrebu za posledných 40 rokov. Jeho podiel sa z dlhodobých 25 % zvýšil na 30 % a dosiahol najvyššiu úroveň od roku 1969.

Podľa IEA sa do roku 2017 spáli o 1,2 miliardy ton uhlia ročne viac ako dnes, čo je rozdiel ekvivalentný súčasnej spotrebe uhlia v Rusku a USA dohromady.

Okrem emisií uhlíka sa navyše pri spaľovaní uhlia v starých neefektívnych elektrárňach uvoľňujú aj ďalšie chemické látky, ako emisie síry, ktoré prispievajú k vzniku kyslých dažďov, a tiež ortuť a sadze.

Rast zastaví len bridlicový plyn

Van der Hoven priznala, že bez vysokej ceny uhlíka sa rast spotreby uhlia obmedzí len vďaka tvrdej konkurencii rovnako nízkeho plynu, podobne ako sa to stalo v USA.

„Skúsenosť z USA naznačuje, že efektívnejší trh s plynom, poznamenaný flexibilným stanovením ceny a poháňaný domácimi nekonvenčnými zdrojmi, ktoré sa produkujú udržateľne, môže zredukovať používanie uhlie, emisie oxidu uhličitého a účty spotrebiteľov za elektrinu, bez poškodenia energetickej bezpečnosti. Európa, Čína a ďalšie regióny by si to mali zapísať,“ povedala šéfka IEA.

Poukázala aj na ďalší bod vyvolávajúci obavy v boji s klimatickou zmenou – oneskorený rozvoj technológie zachytávania a skladovania uhlíka (CCS): „Technológie CCS sa nerozbehli tak ako sa očakávalo, čo znamená, že emisie CO2 budú naďalej značne rásť. Bez pokroku v CCS a ak ďalšie krajiny nereplikujú americkú skúsenosť a neznížia dopyt po uhlí, uhlie čelí riziku potenciálne silnej odozvy klimatickej politiky.“

Trend rastu spotreby uhlia v Európe ale podľa IEA čoskoro dosiahne vrchol a v dôsledku rozvoj obnoviteľných energií a odstavovania starých elektrární na uhlie by sa mal do piatich rokov dostať na úroveň z minulého roku.