IEA zhrnula minuloročný vývoj v energetike

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zverejnila súhrn štatistík vývoja sektora energetiky v minulom roku v globálnom meradle a v porovnaní s 34 krajinami OECD.

Svetový dopyt po energii sa v roku 2011 zvýšil o viac než 3 %, v prípade krajín OECD ale došlo k poklesu o 1,9 %.

Už dvanásty rok po sebe sa zaznamenalo zvýšenie svetovej produkcie uhlia – konkrétne v roku 2011 to bolo o 6,6 %. V krajinách OECD bol nárast mierny – len o 0,8 %. Čína zaznamenala obrovský nárast o 9 % a predbehla Japonsko na čele svetového rebríčka dovozcov uhlia. Najväčším exportérom sa stala Indonézia, ktorá zase predbehla Austráliu.

Dopyt po rope stúpol celosvetovo o 1 %. V štátoch OECD však z dôvodu slabého hospodárskeho rastu došlo naopak k poklesu o 0,8 %. V súlade s trendom od roku 2006 sa o ďalšie 2 % znížila spotreba motorového benzínu, ktorý v OECD predstavuje asi tretinu dopytu po rope.

O 2,1 %  sa zvýšila aj globálna spotreba zemného plynu. V porovnaní s nárastom v roku 2010 o 7,2 % šlo o menšie zvýšenie dopytu. Podieľali sa na ňom opäť najmä krajiny mimo OECD, ktorých ekonomiky v súčasnosti spotrebúvajú viac než polovicu zemného plynu na svete.

Pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, v roku 2011 došlo k poklesu o 0,9 %. IEA to vysvetľuje najmä dôsledkami marcovej nehody v jadrovej elektrárni Fukušima II. Objem dodávok elektriny z jadra klesol celosvetovo o 4 %, v krajinách OECD až o 9,2%.

V samotnom Japonsku sa produkcia elektriny znížila o 65 %. V najväčšej európskej ekonomike – Nemecku, ktorého vláda reagovala na Fukušimu okamžitou trvalou odstávkou ôsmich reaktorov, sa výroba elektriny znížila o 23 %.

Nástup OZE

Zvýšil sa podiel obnoviteľných zdrojov na dodávkach energie. V krajinách OECD sa podiel OZE na celkových primárnych dodávkach zvýšil na 8,2 %. Rok predtým činil ich podiel 7,8 %. Veľkú zásluhu na tom mala elektrina vyrábaná z vetra, kde došlo k nárastu výroby o 65 terawatthodín (TWh).

Medzinárodná agentúra predpokladá rýchly nárast OZE aj v priebehu ďalších 5 rokov. Svetová produkcia elektriny z vodných, solárnych, veterných a iných obnoviteľných zdrojov by sa mala v období 2012-2017 zvýšiť až o 40 % na takmer 6400 TWh. To je približne 1,5-násobok dnešnej výroby elektriny v USA.

Nárast OZE sa ale presunie z OECD do krajín mimo zoskupenia najvyspelejších krajín. Až 40 % novej kapacity OZE bude pochádzať z Číny.

„Obnoviteľná energia rýchlo expanduje s dozrievajúcou technológiou, a jej zavádzanie sa presúva z trhov poháňaných dotáciami na nové a potenciálne viac konkurenčné segmenty v mnohých krajinách,“ uviedla začiatkom júla výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven.