Je EÚ chránená pred ekokatastrofou na štýl Mexického zálivu?

Zodpovedné orgány v EÚ by mali sprísniť dohľad a inšpekcie na zariadeniach na hĺbkovú ťažbu ropy v európskych moriach. Vyzýva ich k tomu organizácia Food & Water Watch so sídlom USA, ktorá má špeciálny program zameraný na Európu.

Havária na ropnej vrtnej plošine patriacej spoločnosti British Petroleum, na ktorej sa únik ropy do mora stále nepodarilo dostať pod kontorlu by mal byť pre Európu „odtrašujúcim príkladom“, tvrdí mimovládka. EÚ by preto mala zabezpečiť, aby členské štáty dostatočne regulovali podmorskú ťažbu a aby ropné spoločnosti nemohli „šetriť na bezpečnosti“.  

Katastrofa podobných rozmerov ako sa stala v Mexickom zálive by znečistila celé Severné more, varuje organizácia.

Výkonná riaditeľka Food & Water Watch Wenonah Hauterová vyzvala Európsku komisiu, aby prehodnotila offshorovú tažbu ropy a uistila sa, že tí, čo ju prevádzkujú majú všetko na to, aby tak robili bezpečne.

Zvážiť by podľa nej európska exekutíva mala aj samostatnú smernicu o podmorskej tažbe ropy a prísnejšom dohľade. „Sú potrebné niektoré základné štandardy v tom ako ropné spoločnosti operujú a základné požiadavky pre bezpečnosť ropných plošín, ich stavby, fungovania a riešenia možných porblémov“, dodáva Hauterová.

Diskusia v Európskom parlamente bez záverov

Europoslanci diskutovali o bezpečnosti a prevencii nehôd na ropných plošinách v EÚ 18. mája. Nedohodli sa ale na uznesení, ktoré žiadalo prísnejšie inšpekčné postupy, prísnejšie pravidlá bezpečnosti pre offshorovú ťažbu a vrty.

Spravodjacom k uzneseniu bol poľský poslanec Boguslav Sonik z EĽS, podpredseda Výboru EP pre životné prostredie.

Sonik včera novinárom povedal, že jeho snaha o skutočnú diskusiu bola zmarená komisárom pre energetiku Güntherom Oettingerom, ktorý sa stretol za „zatvorenými dverami“ s predstaviteľmi BP a ktorý v tomto smere podľa poľského europoslanca neplánuje žiadne rýchle kroky.

Otettingerova hovorkyňa odmietla, že by sa stretnutie konalo v tajnosti. Pre EurActiv uviedla, že sa komisár Oettinger 11. mája stretol s predstaviteľmi viacerých ropných spoločností – okrem BP aj so Shell, s cieľom diskutovali o tom, či existujú v legislatíve EÚ diery, ktoré treba ošetriť.

Na tomto prvom stretnutí podľa nej nepadli žiadne rozhodnutia.

Od ropných spoločností Komisia očakáva, že vyplnia 12 bodový „sebahodnotiaci“ dotazník, v ktorom sa ich Komisia pýta na ich schopnosť reagovať na prípadnú nehodu ako bol výbuch na plošine Deepwater Horizon v Mexickom zálive.

Dotazník chce od spoločností, aby zhodnotili svoje bezpečnostné opatrenia, ktoré dnes používajú. O odpovedniach ropných firiem sa bude diskutovať na budúcom stretnutí európskej exekutívy a národných regulačných úradov v júli.

Wenonah Hauterová ale upozorňuje, že Komisia by nemala umožniť priemyslu, aby hodnotil sám seba, keď ide o bezpečnosť ich aktivít. Žiada, aby mala verejnosť prístup k odpovediam ropných spoločností na dotazník Komisie.