Kanadské ropné polia sú rizikové

Využívanie nekonvenčných ropných rezerv v Kanade a severnej Amerike by mohlo zvýšiť celosvetovú úroveň emisií CO2 v atmosfére o 15%, varuje správa „Nekonvenčná ropa: Škrípanie po dne barela?,“ ktorú vydali WWF a britská finančná skupina CFS. Problémom sú neustále sa zvyšujúce ceny ropy na svetových trhoch a prerod krajín ako Rusko, ktoré boli až donedávna vnímané ako ľahko dostupný zdroj energetických surovín.

Súčasná situácia na svetovom trhu s ropou je natoľko komplikovaná, že aj nákladovo náročné objavovanie ropných ložísk v piesočnato-asfaltových oblastiach Kanady alebo bridlicových blokoch v štáte Colorado (USA) sa už viac nepovažujú za ekonomický nezmysel, ale sú výnosným obchodom.

Koncerny Shell, ExxonMobil a BP oznámili, že do roku 2015 spoločne investujú do prieskumu ropných polí v Kanade 78 mld. eur. Firmy Total a StatoilHydro rovnako zamýšľajú hľadať nové zdroje vo Venezuele, resp. v Kanade.

Výber Kanady nie je náhodný. Správa konštatuje, že pod jej povrchom sa ukrýva až 174 mld. barelov ropy, čo zo severoamerickej krajiny robí druhé najväčšie nálezisko vo svete, hneď po Saudskej Arábii (264,3 mld. barelov). Na druhej strane, kanadská ropa sa vyznačuje vysokým obsahom asfaltu a iných prímesí, ktorých odstránenie si vyžaduje veľké množstvo energie a vody.

Spracovanie kanadskej ropy vyvoláva obavy o klimatické zmeny: „Ťažba ropy z piesočnatých polí produkuje trikrát viac emisií uhlíka, než konvenčná ropná produkcia, zatiaľ čo ťažba z bridlice ich produkuje až osemnásobne viac.“ V dôsledku toho by ročná miera emisií CO2 dosiahla o 26% vyššiu úroveň než v roku 1990. Na druhej strane, Kanada sa v Kjótskom protokole zaviazala znížiť tvorbu skleníkových plynov o 6% v porovnaní s referenčným bodom.

Správa dodáva, že problémom nie len samotné spracovanie ropy. Metódy otvorenej ťažby nie sú bez vedľajších dopadov. Spôsobujú toxické znečistenie riek a masívne odčerpávanie vodných zdrojov.

Ropné spoločnosti to však s využívaním nových zdrojov myslia vážne. Tvrdia, že skúmajú doteraz neudržateľné zdroje a pripravujú spustenie programov, ktoré znížia environmentálny dopad ich aktivít. Shell Canada tvrdí: „V obchode založenom na ropných poliach je naším cieľom znížiť emisie o 50% pod očakávanú hodnotu do roku 2010, kedy projekt začne.“ Firma dodáva, že ide o hlavný cieľ všetkých spoločností z oblasti ropného priemyslu.

Iba úsilie znižovať emisie však nestačí, varujú autori správy. Investori by mali brať na zreteľ aj potenciálne obchodné riziká ako vysoké kapitálové náklady či objavujúce sa regulačné obmedzenia a pravdepodobnosť súdnych žalôb zo strany rôznych skupín.