Komisár navrhuje moratórium na hlbokomorské vrty

„Pokiaľ ide o nové vrty, v tejto chvíli musíme postupovať s absolútnou opatrnosťou“, povedal v Európskom parlamente komisár pre energetiku Günther Oettinger.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu, každá zodpovedná vláda by teraz prakticky zmrazila udeľovanie nových povolení na vrty s extrémnymi parametrami a podmienkami.“

„To môže znamenať de facto moratórium na nové vrty, pokiaľ nebudú známe príčiny nešťastia, a prijaté nápravné opatrenia pre tak hraničné operácie, ako bol Deepwater Horizon (vrt BP, ktorý začal vytekať do Mexického zálivu a spôsobuje tam ekologickú katastrofu).“

Americký prezidentský panel, ktorý má vyšetriť príčiny masívneho úniku ropy v Mexickom zálive, bude mať prvé verejné zasadnutie 12.-13.júla v New Orleans a na dokončenie práce má šesť mesiacov.

Obamova administratíva už vydala moratórium na morské vrty, aby dala komisii čas na vyšetrovanie. Federálny súd však zákaz zrušil, a vláda sa proti jeho rozhodnutiu odvolala.

Oettinger povedal, že EÚ môže prijať preventívne opatrenia aj predtým, ako Spojené štáty uzavrú prípad. „Procedúra udelenia povolenia musí obsahovať demonštrovanie schopnosti operátora riešiť kritické situácie“, vyhlásil komisár.

„Rovnako je potrebné demonštrovanie finančnej schopnosti prijať plnú zodpovednosť za spôsobené škody. Uvidíme, aký nástroj sa na to hodí najlepšie, či povinné poistenie, špeciálny európsky fond, alebo nejaké iné rovnako robustné riešenie.“

„Ak sa to ukáže ako potrebné, nebudeme váhať predložiť v najbližších mesiacoch legislatívne iniciatívy.“

Komisár pre energetiku Günther Oettinger a jeho kolega zodpovedný za oblasť životného prostredia Janez Potočnik sa majú 14.júla 2010 stretnúť so zástupcami ropných a plynárenských spoločností, ako aj národných regulačných úradov. Budú diskutovať o možnosti revízie európskej legislatívy.