Bilaterálne dohody o South Streame sú v rozpore s právom EÚ

Riaditeľ pre trhy s energiou v Európskej komisii Klaus-Dieter Borchardt včera (4.12.) v Európskom parlamente uviedol, že bilaterálne dohody týkajúce sa výstavby nového plynovodu spoločnosti Gazprom nespĺňajú podmienky európskej legislatívy.

„Komisia tieto medzivládne dohody preskúmala a došla k záveru, že žiadna z týchto dohôd nie je v súlade s právom EÚ,“ povedal Bordchardt.

„Preto sme týmto štátom oznámili, že majú povinnosť vyplývajúci buď zo zmlúv EÚ alebo Zmluvy o Energetickom spoločenstve, požiadať Rusko o opätovné prerokovanie tak, aby boli tieto medzivládne zmluvy v súlade s právom EÚ,“ dodal.

Na podujatí boli prítomní viacerí vysokí predstavitelia vrátane zástupcu ruského ministra pre energetiku Anatolija Jankovskeho, generálneho riaditeľa Gazpromu pre export Alexandra Medvedeva a srbskej ministerky pre energetiku Zorany Mihajlović.

Nanovo vyrokovať alebo vypovedať

Borchardt vysvetlil, že ak prerokovanie zmlúv nebude úspešné, štáty budú musieť dohody s Ruskom vypovedať.

Eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger už zaslal list ruskému ministrovi pre energetiku Alexandrovi Novakovi, v ktorej mu situáciu vysvetlila a požiadal ho, aby sa „pozitívne pozrel“ na možnosť prerokovať dohody s európskymi krajinami.

Ide o 6 členských štátov EÚ – Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko – a Srbsko, ktoré je členom Energetického spoločenstva.

„Čo môžeme povedať je, že medzivládne dohody nebudú základom pre výstavbu alebo prevádzku South Streamu. Pretože ak ich členské štáty alebo štáty, ktorých sa to týka, opätovne nevyjednajú, Komisia má spôsoby a prostriedky, ako ich k tomu zaviazať. A prevádzka South Streamu nemôže byť na základe týchto dohôd,“ zdôraznil Borchardt.

Tri hlavné podmienky

Predstaviteľ Európskej komisia podčiarkol najmenej tri problémové časti daných dohôd:

  • Prvou je potreba dodržať pravidlá o vlastníckom unbundlingu pri prepravnej sieti. Gazprom, ktorý je producentom i dodávateľom plynu, nemôže zároveň vlastniť produkčnú kapacitu aj prepravnú sieť.
  • Druhou je zaistenie nediskriminačného prístupu tretích strán k plynovodu, čím sa vylučuje exkluzívne právo Gazpromu.
  • Po tretie je potrebné vyriešiť štruktúru taríf.

„Je možné zosúladiť stavebnú a prevádzkovú časť South Streamu s týmito pravidlami? Neviem. Ešte neviem,“ priznal Borchardt, ktorý zároveň upozornil, že aj keby boli spomínané nové rokovania o South Streame úspešné, vyžiadajú si určitý čas.

„Nie mesiace, možno to budú dva roky, kým sa tam dostaneme,“ povedal.

Výnimky? Možno. Neskôr.

Zástupca EK nevylúčil možnosť výnimiek z pravidiel o unbundlingu, avšak považuje to za otázku neskoršej budúcnosti, keď sa začnú alokovať kapacity plynu pre rôzne segmenty plynovodu.

„Nebude to jednoduchá úloha, vyžiada si veľa vzájomného porozumenia, možno aj nejaké nové idey, o ktorých sa ešte nediskutovalo. Ale musím otvorene a úprimne povedať, že plynovod Sout Stream nebude v prevádzke na území EÚ, ak nie je v súlade s našou energetickou legislatívou,“ podčiarkol Borchardt.

Na otázku EurActivu, kedy Komisia oboznámila krajiny EÚ o svojich záveroch, uviedol, že sa tak konalo vo viacerých krokoch. Najprv ich Komisia požiadala o zaslanie ich medzivládnych dohôd do Bruselu a následne ich preskúmala. On osobne predsedal stretnutiu na túto tému, ktoré sa konalo 18. októbra a na ktoré bol prizvaný aj zástupca Gazpromu, takže od vtedy si boli všetci zainteresovaní situácie dobre vedomí.

Prvé ceremónie už prebehli

Len pred niekoľkými týždňami pritom prebehli oficiálne spustenia prác na výstavbe plynovodu v dvoch krajinách – 4.11. v Bulharsku a 24.11. v Srbsku. Obe krajiny si už v tej dobe mali byť vedomé výhrad zo strany európskeho práva.

Borchardt nechcel byť konkrétny ohľadom časového rozvrhu opätovných rokovaní o zmluvách. Najprv musia dané štáty požiadať Moskvu o otvorenie medzivládnych dohôd, pričom Európska komisia dúfa v pozitívny prístup Moskvy.

Vyjadrenia ruských predstaviteľov ale ukazujú, že to tak jednoduché nebude. „Nič nezabráni výstavbe South Streamu,“ uviedol v stredu Alexander Medvedev z Gazpromu.

Zástupca ruského ministerstva pre energetiku Jankovski vo svojom príhovore zdôraznil, že Rusko neakceptuje uplatňovanie pravidiel EÚ na cezhraničné projekty, ako sú plynovody, ktoré nie sú umiestnené výlučne na území EÚ.

Vysvetlil, že vzťahy EÚ – Rusko sú upravené len na základe medzinárodného práva a právo EÚ v nich nemôže prevažovať. Inými slovami, medzivládne dohody, ktoré Rusko pri projekte South Stream uzavrelo, majú prevahu nad inými právnymi normami, dodal Jankovski.

Európska komisia ale trvá na svojom postoji. „Komisia len ťažko akceptuje to, že nás postavia k už postavenému plynovodu, ktorý je súčasťou krajiny, a potom nám podajú dieťa a povedia: Teraz je na tebe, Komisia, aby si našla riešenie, ako ho môžeme prevádzkovať,“ zdôraznil Borchardt.