Komisia bude advokátom štátov v spore pre zmluvy o South Streame

Eurokomisár Gunther Oettinger minulý štvrtok (12.12.) prijal ministrov šiestich členských štátov a Srbska, s ktorými diskutovali o postupe po tom, čo Komisia označila bilaterálne medzivládne zmluvy s Moskvou v rozpore s európskym právom s tým, že je nutné ich buď opätovne prerokovať alebo zrušiť. (EurActiv, 5.12.2013)

Po stretnutí uviedol, že Komisia dostala mandát viesť rokovania s ruskou protistranou a vyžiadať si „akékoľvek zmeny, ktoré by mohli byť nutné na zmenu medzivládnych zmlúv, ktoré sa bilaterálne prijali“.

Detaily zmluvy medzi Bulharskom a Ruskom, ktoré získal bruselský EurActiv, naznačujú potrebu rozsiahlych zmien.

Funkcia advokáta

Oettinger ocenil dôveru, ktorú členské štáty dali Komisii pri rokovaniach a prisľúbil, že v kontexte rozhovorov s ruskými partnermi zaistí rešpektovanie európskeho práva.

„Konáme za naše členské štáty ako advokáti a budeme ich obhajovať, tak ako v skutočnom živote, keď advokát vyjednáva v mene svojho klienta, to je rola, ktorú hráme vo vzťahu k našim ruským partnerom,“ uviedol komisár pre energetiku.

Vysvetlil, že Komisia sa nestavia proti tomuto projektu, ktorý považuje za „dôležitý doplnok pan-európskej siete“.

„Ale chceme zaistiť, že sa budú rešpektovať európske pravidlá pokiaľ ide o životné prostredie, udeľovanie kontraktov a tiež o energetickú legislatívu v oblasti unbundlingu, transparentnosti či prístupu tretích strán,“ dodal.

Projekt ide ďalej

Zatiaľ nie je jasné, do akej miery, a či vôbec, je Rusko ochotné znovuotvoriť predmetné medzivládne zmluvy. Zdá sa, že Gazprom zatiaľ pokračuje podľa nastoleného harmonogramu.

Minulú stredu (11.12.) šéf Gazpromu Alexej Miller navštívil Budapešť, kde spolu s medzinárodným konzorciom firiem, ktoré sú do projektu zapojené, podpísal kontrakt o návrhu a prieskumných aktivitách. Podľa výsledkov stretnutia stále platí termín pre začiatok výstavby maďarskej sekcie plynovodu v apríli 2015, prvé dodávky plynu do krajiny sa očakávajú v roku 2017.

V reakcii na postoj Európskej komisie Gazprom v stanovisku zo 6. decembra obvinil Komisiu, že zareagovala neskoro a poukázal na to, že obsah medzivládnych zmlúv bol známy niekoľko rokov. „Toto nešťastné načasovanie je ešte menej pochopiteľné vzhľadom na to, že South Stream získal vo viacerých členských štátoch EÚ status národnej priority,“ uviedla spoločnosť v písomnom stanovisku.

Hovorkyňa Komisie ale toto obvinenie popiera. Tvrdí, že len niektoré krajiny zverejnili predmetné medzivládne zmluvy a Komisia ich všetky oficiálne dostala až vo februári 2013. Po následnom preskúmaní v auguste úradom vo všetkých siedmich krajinách zaslala listy, kde podrobne po jednotlivých paragrafoch vysvetlia, čím sú v rozpore s právom EÚ.

Dvojitý meter?

Gazprom naznačil, že s EÚ by sa mohli dohodnúť na podobnom kompromise ako v prípade plynovodu OPAL, čo je potrubie, ktoré sa v Nemecku napája na Nord Stream.

Objavili sa dokonca špekulácie, že Komisia pristupuje k South Streamu prísnejšie, pretože sa na ňom nepodieľajú silní nemeckí investori.

To ale komisár Oettinger odmieta s tým, že Únia aplikuje pravidlá bez ohľadu na to, kto je majiteľom, investorom alebo prevádzkovateľom projektu. Výnimka z pravidiel pre unbundling bola v prípade Nord Streamu podľa neho udelená až po dôkladnej analýze.

V prípade South Streamu zatiaľ Gazprom žiadne žiadosti o výnimky nepodal, potvrdil Oettinger.

Analytici považujú právne otázky za najväčšie riziko projektu a poukazujú na to, že sympatie jednotlivých členských krajín nestačia.

Predstavitelia EÚ tiež upozorňujú, že právne nezrovnalosti v prípade South Streamu sú oveľa väčšie ako boli napríklad pri Nord Streame, a to vzhľadom na množstvo krajín, cez ktoré má projekt prechádzať.