Komisia chce viac právomocí v plynárenstve. Pre istotu.

Návrh reaguje na januárové prerušenie dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu. Ukázalo sa, že aj keď boli v niektorých krajinách Únie stále dostatočné zásoby, iné, vrátane Slovenska, sa dostali do krízovej situácie, pretože redistribúciu brzdila nepripravená infraštruktúra a slabá koordinácia.

V posledných týždňoch napätie medzi Moskvou a Kyjevom opäť rastie, viacerí experti očakávajú opakovanie krízy.

„V prípade európskeho ohrozenia môže Komisia žiadať od členských krajín… aby uvoľnili plyn zo strategických zásob“, píše sa podľa agentúry Reuters v návrhu správy.

Počas plynových kríz by mali členské krajiny povinnosť poskytovať Komisii denné informácie o odhadovaných dodávkach a dopyte na najbližšie tri dni, a informovať ju aj o čerpaní zo zásob a vplyve na národné hospodárstvo, a špecificky sektor výroby elektrickej energie. Ak budú chcieť priškrtiť tok plynu do susedných krajín, budú si musieť pýtať povolenie Komisie.

„Príslušné inštitúcie nesmú nikdy prijať žiadne opatrenia obmedzujúce tok plynu na trhu EÚ, ak nie sú dostatočne odôvodnené a povolené Komisiou“, píše sa v návrhu.

Členské krajiny po januárovej kríze žiadali Komisiu o vypracovanie nových pravidiel, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť. V nedávnych rokovaniach sa však ukázala ich neochota odovzdať viac právomocí Bruselu.

Minulý týždeň schválili ministri energetiky podobné opatrenia pre zásoby ropy. Pôvodný návrh Komisie však okresali o mnoho zásadných bodov – komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyslovil nad ich rozhodnutím „poľutovanie“.

V najbližších týždňoch bude návrh dopracovaný a predložený ministrom a Európskemu parlamentu. Ak bude schválený, vytvorí sa aj stály monitorovací výbor zložený z expertov Komisie a priemyslu.

Členské krajiny budú musieť pripraviť národné krízové plány, načrtávajúce aj možnosti spolupráce so susednými krajinami a definujúce úrovne varovania.

„O zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu žiadali po plynovej kríze členské krajiny a parlament, a musíme počkať, ako na toto zareagujú“, povedal zdroj z prostredia Komisie.