Komisia je na Gazprom mäkká, tvrdí Poľsko. Slovensko zváži, či sa vyjadrí

Gazprom

Odraz loga Gazpromu. FOTO-TASR/AP

Európska komisia zverejnila 13. marca záväzky Gazpromu, ktoré majú ukončiť prípad zneužívania dominantnej pozície a umožniť spoločnosti vyhnúť sa vysokej pokute.

Komisia prípad otvorila po tom, ako ju na praktiky Gazpromu v rozpore s hospodárskou súťažou upozornila Litva.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/gazprom-komisia-sa-zmierili-cakaju-na-nazor-jeho-zakaznikov/

Alternatívou dohody je pokuta

Podozrenie zo zneužívania dominantnej pozície viedli európsku exekutívu v septembri 2011 k raziám vo firmách v oblasti dodávok, prepravy a skladovania zemného plynu.

Po takmer šiestich rokoch sa Komisia dohodla s vývozcom ruského plynu na odstránení obmedzení týkajúcich sa cezhraničného predaja plynu, ktoré mál uvaliť na firmy z južných a východných štátov Únie.

Bilaterálne zmluvy až doteraz takýto obchod nepovoľovali. Kontrakty Gazpromu s Bulharskom a Gréckom sťažovali vybudovanie plynového prepojenia medzi oboma krajinami.

https://euractiv.sk/rozhovory/energetika/vysetrovanie-gazpromu-sa-natahuje-lebo-skryva-cenovy-vzorec/

Ruský vývozca plynu tiež súhlasil s prehodnotením klauzúl o cenách plynu tak, aby mohli zákazníci požiadať o zmenu ceny každé dva roky.

Štáty a firmy majú sedem mesiacov na pripomienkovanie dohody. Až potom urobí Komisia dohodu právne záväznou.

Ak Gazprom poruší svoje záväzky, hrozí mu pokuta vo výške 10 percent jeho svetového obratu.

Poľsko: Duch dohody je ohrozený

Komisia sa v prípade Poľska obávala, že Gazprom izoloval jeho trh s plynom a uplatňoval neúmerne vysoké ceny v porovnaní s cenami na plynových huboch v západnej Európe.

Lenže pre poľské úrady je navrhovaná dohoda príliš mäkká. EurActiv.pl informuje, že v oblasti naceňovania, ktoré rýchlo a priamo zasiahne Poľsko, je dohoda kritizovaná pre vágnosť.

To dáva Gazpromu príležitosť dodržiavať ustanovenia, ale nie ducha dohody, tvrdia poľské úrady.

Varšava nepovažuje za prínos ani umožnenie cezhraničného voľnom toku plynu. Poľská ťažobná a distribučná spoločnosť PGNiG má podobnú klauzulu v zmluve s Gazpromom spred piatich rokov.

Infraštruktúrna klauzula má takisto obmedzený dopad na Poľsko, keďže hlavný plynovod v krajine, Jamal, pokrýva medzivládna dohoda medzi Varšavou a Moskvou. Tá môže spadať pod nové nariadenie, o ex-ante kontrole takýchto zmlúv.

Šéf PGNiG Piotr Woźniak povedal, že jeho firma zašle do Bruselu podrobné pripomienky. Vo všeobecnosti však dohoda podľa neho nejde dosť ďaleko v tom, aby zabránila novému zneužitiu dominantnej pozície Gazpromu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch s plynom.

Česko: Zákazníci majú nové argumenty

Aj v prípade Česka sa Komisia obávala, že Gazprom využil klauzulu na zákaz reexportu pre izolovanie českého trhu s plynom.

Ponuka Gazpromu, že odstráni všetky klauzuly rozdeľujúce trhy v strednej a východnej Európe, by pomohla aj jeho českým zákazníkom. Umožnilo by im to vyvážať a dovážať plyn naprieč EÚ bez obmedzení.

Gazprom sa teraz približuje k modelu západoeurópskych trhov s plynom, povedal pre EurActiv.cz expert z Masarykovej univerzity v Brne, Martin Jirušek. Zákazníci Gazpromu podľa neho dostanú do rúk argumenty, ktoré môžu využiť v budúcich prípadoch zneužitia dominantného postavenia.

„Ústupky sú dôležité z dlhodobého hľadiska s ohľadom na budúci vývoj stredoeurópskeho trhu. Ide o dobrý signál pre Česka, aj keď dopad nemusí byť úplne viditeľný v krátkodobom horizonte a Komisia mohla byť empatickejšia,“ zhodnotil Jirušek.

Česko už do istej miery liberalizovalo svoj trh s plynom, takže zmeny ponúkané Gazpromom tu nemusia mať taký dopad ako na izolovanejších trhoch.

Komisia tiež priznala, že fungovanie českého trhu sa za posledné roky zlepšilo vďaka prepojeniam so západnou Európou a spätnému toku plynu.

„Znamená to, že českí zákazníci Komisie majú prístup k západoeurópskym hubom. Fakt, že sa objavil alternatívny zdroj dodávok, prinútil Gazprom prispôsobiť ceny zohľadnením cien na plynových huboch, čím sa zosúladili s konkurencieschopnými západoeurópskymi cenami,“ uviedla Komisia vo vysvetlení, prečo sa nezaoberala neúmerne vysokými cenami v Česku.

Územné obmedzenia, ktorých sa Komisia obávala, v praxi nie sú účinné. Zmluva medzi Gazpromom a RWE bola 1. marca 2014 pozastavená oboma stranami. Ak sa rozhodnú ju obnoviť, začnú platiť aj ústupky Gazpromu, vysvetlila európska exekutíva.

Slovensko: Posúdime, či sa vyjadríme

Podobne ako v prípade ďalších štátov Komisia podozrieva Gazprom z „izolovania slovenského trhu s plynom tým, že zabránil voľnému cezhraničnému toku.“

Aj keď Brusel vidí zlepšenie vo fungovaní trhu v posledných rokoch, Gazprom zostáva dominantným hráčom na slovenskom veľkoobchodnom trhu s plynom.

Ruský plynárenský gigant ponúkol Slovensku dva záväzky. Prvým je odstránenie „raz a navždy“ zmluvných klauzúl, ktoré rozdeľujú trhy. Druhým záväzkom je vytvorenie príležitostí pre slovenských zákazníkov Gazpromu pre odpredaj plynu baltským štátom a Bulharsku cez swap (virtuálna výmena).

EurActiv.sk sa na názor opýtal slovenského ministerstva hospodárstva a Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Ministerstvo – podobne ako SPP – odpovedalo, že „posúdi potrebu vyjadriť sa k návrhu záväzkov spoločnosti Gazprom v určenej lehote.“ Firma navyše podotkla, že „pokiaľ ide o Slovensko, viaceré opatrenia… už boli implementované v praxi.“

Čo sa týka klauzúl rozdeľujúcich trhy, „už dávnejšie boli odstránené“ zo zmluvy s Gazpromom.

„Taktiež, kontinuálne rokovania s naším obchodným partnerom, zamerané na dosiahnutie obojstranne výhodného riešenia, viedli k takým úpravám dlhodobého kontraktu na nákup plynu, ktoré lepšie reflektujú situáciu na európskom trhu s plynom, a to aj pokiaľ ide o cenotvorbu,“ uviedol SPP.

Šéf Slovenského plynárenského a naftového zväzu Ján Klepáč pre EurActiv.sk potvrdil odstránenie klauzúl rozdeľujúcich trh, ako aj čiastočné zohľadnenie cien na huboch v slovenských kontraktoch.

Energetický expert Karel Hirman považuje dohodu s Gazpromom za šancu úplne zosúladiť podmienky zákazníkov z novších členských štátov s podmienkami zákazníkov zo západnej časti EÚ.

„Právomoc Komisie nahliadnuť do týchto kontraktov je zárukou, že tieto podmienky sa budú aj v realite plniť,“ povedal Hirman pre EurActiv.sk.

Plnenie podmienok je pre Hirmana „výbornou správou“, pretože prispejú ku konkurencii, férovému zaobchádzaniu a transparentnosti na trhu.

„Táto kauza je jasným dôkazom, že spoločný trh funguje, že EÚ a Komisia majú relevantnú silu v rokovaní s najvýznamnejšími partnermi, a že ako členské krajiny EÚ si vieme s pomocou centrálnych orgánov v Bruseli presadiť výhodnejšie podmienky, ako keby sme to robili samostatne na úrovni len našich domácich inštitúcií,“ uzavrel Hirman.

Bulharsko: Dohoda sa stala témou kampane

Gazprom mal podľa Komisie izolovať napokon aj bulharský trh s plynom a účtovať v krajine neúmerne vysoké ceny v porovnaní so západnou Európou.

V Bulharsku, ktoré je z celej Únie najviac závislé na Rusku nielen v dodávkach plynu, ale aj ostatných energií vrátane jadrového paliva, zasiahla dohoda s Gazpromom priamo do kampane pred marcovými parlamentnými voľbami.

Témy sa chopili malé stredopravé strany, ktoré chceli využiť protiruské nálady u časti voličov. Od Gazpromu chcú, aby Bulharsko odškodnil za zneužívanie dominantnej pozície. Traicho Traykov, bývalý minister hospodárstva a jeden z lídrov strany Nová republika, povedal, že ceny za plyn od Gazpromu by mali byť zrušené.

Vo voľbách získala Nová republika len 2,48 percenta a neprekonala tak 4-percentný prah potrebný pre vstup do parlamentu.

Tamojší týždenník Capital napísal, že Komisiou navrhovaná dohoda môže znamenať pre Bulharsko ďalšie straty. Na jednej strane nemožno očakávať v blízkej dobe prehodnotenie cien plynu. Na druhej strane môžu nové prepravné trasy zvýšiť cenu plynu pre bulharských zákazníkov, napísal týždenník.

Capital tiež považuje zjavnú pripravenosť Komisie neklásť prekážky plynovodu Nord Stream 2 za súčasť dohody v rámci prípadu zneužívania dominantnej pozície Gazpromom.

Rusko plánuje postaviť Nord Stream 2 a úplne zastaviť prepravu plynu cez Ukrajinu. Bulharsko v súčasnosti dováža ruský plyn cez Ukrajinu a časť ďalej prepravuje do Turecka.

Nord Stream 2 by Sofiu nielen pripravil o tranzitné poplatky, ale v budúcnosti by ju tiež prinútil nakupovať plyn od Turecka. Rusko chce postaviť plynovod Turkish Stream, ktorý by viedol popod Čierne more a vyúsťoval na tureckom pobreží.

Bulharsko si vyhradilo právo zaslať Komisii svoje pripomienky.

Gazpromu sa vo svojej ponuke zaviazal, že od bulharských partnerov nebude žiadať odškodné za ukončenie plynovodného projektu SouthStream.