Komisia vyšetruje Gazprom

Spoločnosť, ktorá má monopol na vývoz ruského plynu, pokrýva 36 % dovozu tejto suroviny do Európy.

„Komisia sa obáva, že Gazprom by mohol zneužívať svoju dominantnú pozíciu na trhu“ v oblasti dodávok plynu do  členských krajinách zo strednej a východnej Európy, uviedla Európska komisia  vo svojom stanovisku. Tým by spoločnosť porušila článok 102 Zmluvy o fungovaní EÚ o zákaze zneužívať dominantnú pozíciu, čím by sa mohol ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.  

Gazprom dodáva plyn do 25 krajín EÚ, s výnimkou Španielska a Portugalska. Väčšina kontraktov je na 20-25 rokov.

Brusel dodal, že tento prípad bude riešiť ako „prioritnú otázku“, avšak nie je žiaden termín pre koniec vyšetrovania. Sústredí sa na tri podozrivé protikonkurenčné postupy v strednej a východnej Európe:

  • Gazprom mohol rozdeliť európske trhy s plynom a tým blokovať voľný tok plynu cez členské štáty
  • Mohol blokovať diverzifikáciu dodávok plynu
  • Mohol stanoviť neférové ceny svojim zákazníkom tým, že ich spájal s cenami ropy.

„Takéto chovanie, ak k nemu dochádzalo, mohlo vytvoriť obmedzenie konkurencie, viesť k vyšším cenám a zhoršiť bezpečnosť dodávok,“ uviedla EK.

Podľa informácií britskej BBC ruská spoločnosť reagovala na obvinenia vetou „Nech si vyšetrujú“.

V septembri 2011 inšpektori Komisie uskutočnili raziu v kanceláriách Gazpromu aj u jeho odberateľov v tomto regióne, vrátenie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). (EurActiv, 30.9.2011)

Ceny Gazpromu za plyn sa výrazne líšia podľa jednotlivých zákaznííkov.  Podľa vládnej politiky sa plyn na domácom ruskom trhu predáva pod trhovú cenu, preto zisky firmy plynú zo zahraničia. Asi 60 % ziskov Gazpromu pochádza od európskych odberateľov.  

Cena za ruský plyn súvisí aj politickými vzťahmi Moskvy. Bielorusko napríklad platí za 1000 metrov kubických plynu $100 (€76), zatiaľ čo Ukrajina $416 (€314). Kyjev sa zatiaľ neúspešne snaží vyrokovať nižšiu cenu, približne na úrovni $250 (€189).

Pozície

Spoločnosť Gazprom vo svojom oficiálnom vyhlásení tvrdí, že „ešte nedostala z Európskej komisie oficiálne oznámenie k tejto veci. Začatie vyšetrovacieho konania neznamená, že  Gazprom konal v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ“.

Spoločnosť „dôsledne dodržiava všetky ustanovenia medzinárodného práva a právnych predpisov všetkých krajín, kde Gazprom Group podniká,“ uviedli.

Taktiež poukázali na to, že Gazprom „je registrovaný mimo jurisdikcie EÚ a ako podnikateľský subjekt je podľa legislatívy Ruskej federácie splnomocnený na špeciálne sociálne funkcie a má štatút strategickej organizácie, ktorú spravuje vláda“.