Komisia zvýši dohľad nad komerčnými plynovými kontraktmi

Zdroj: Shutterstock

Európska komisia plánuje kontrolovať medzivládne energetické zmluvy členských krajín ale aj komerčné dohody medzi plynárenskými spoločnosťami.

Exekutíva argumentuje snahou vyhnúť sa podobnej situácii, aká nastala v prípade plynovodného projektu South Stream. Bulharsko a Rusko podpísali medzivládnu dohodu, pri ktorej Komisia neskôr našla nesúlad s európskym právom. Právne ale aj politické komplikácie napokon viedli k zrušeniu projektu.

Energetické dohody členských štátov chce Komisia kontrolovať ex ante, teda vopred. Týkať sa budú nie len oblasti dodávok plynu ale akýchkoľvek iných energií s výnimkou tých, ktoré patria pod Euratom.

„Členské krajiny nás budú musieť upozorniť, že idú negociovať takúto zmluvu, budeme mať informácie o tom, ako tieto negociácie pokračujú. Európska komisia ponúka svoju účasť v negociačných tímoch, ak o to členská krajina požiada,“ vysvetlil Šefčovič na stretnutí s novinármi.

„Zároveň navrhujeme aj to, aby sa taká zmluva nepodpísala predtým, než bude mať Európska komisia možnosť sa s ňou oboznámiť a vyjadriť svoje stanovisko, či takáto zmluva je kompatibilná s európskym právom alebo nie,“ dodal.

Kontrola zmlúv SPP

Pre oblasť komerčných kontraktov navrhuje Komisia iný systém. „Všetky kontrakty, ktoré budú pokrývať na obdobie dlhšie ako 1 rok viac ako 40 %  dodávok plynu pre jednu krajinu budú automaticky notifikované Európskej komisii,“ vyhlásil slovenský podpredseda Komisie.

Ak je členská krajina závislá od jedného dodávateľa plynu, veľakrát to podľa Komisie ohrozuje nie len jej energetickú bezpečnosť ale aj ceny komodity. Bez alternatívneho dodávateľa sa do komerčných zmlúv navyše môžu dostať aj nevýhodné podmienky, ako napríklad zákaz reexportu plynu do iných krajín.

Táto klauzula v minulosti trápila napríklad aj slovenský Eustream pri dodávkach plynu pre Ukrajinu cez reverzný tok.

„Prostredníctvom transparentnosti kontraktov môžeme pomôcť tomu, aby sa podmienky, za akých sa v Európe plyn dodáva vyrovnali, a aby aj stredná, južná a juhovýchodná Európa platila ceny za férovejších podmienok,“ vysvetlil novinárom Šefčovič potrebu zvýšenej kontroly.

Kontrola komerčných zmlúv sa bude týkať najmä strednej Európy a troch západoeurópskych krajín, ktoré sú do značnej miery závislé na dodávkach plynu z Alžírska.

V prípade Slovenska pôjde najmä o zmluvy, ktoré uzavrie Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Ten mal podľa informácií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2014 viac ako 60 % podiel na dodávkach plynu pre koncových odberateľov.

Spoločnosť sa obáva najmä zvýšenej administratívnej záťaže. Energetická únia by podľa hovorcu SPP Michala Holeša navyše nemala „neprimeraným spôsobom zasahovať do obchodných vzťahov“.

„Nateraz sa nám zdá, že Európska komisia má dostatok informácií o zmluvných vzťahoch energetických spoločností v rámci EÚ,“ reagoval Holeš na otázku EurActiv.sk s tým, že podrobnejšiu reakciu spoločnosť poskytne až po zverejnení konkrétnych legislatívnych návrhov.

Slovenský podpredseda Komisie Maroš Šefčovič predstaví zimný balíček o bezpečnosti energetických dodávok na budúci týždeň v utorok.

Čítajte aj: S energetickými krízami má pomôcť solidarita