Konečný zoznam energetických projektov schválený

Energetické projekty sú súčasťou plánu hospodárskej obnovy. Po mesiacoch naťahovania o prioritách medzi Radou a Parlamentom nakoniec plán zahŕňa všetky pozmeňujúce návrhy EP.

Komisia navrhla program v januári a dúfala v jeho skoré prijatie. Mal EÚ nie len pomôcť z krízy, ale ju aj nasmerovať k „zelenému rastu“. Prijímanie sa však tiahlo mesiace, členské štáty sa nevedeli dohodnúť na sumách, ktoré majú ísť pre jednotlivé projekty. Viacero vlád tiež žiadalo, aby nebol plán financovaný z neminutých prostriedkov v európskom rozpočte. Peniaze chceli späť vo vlastných pokladniciach.

Dohodu o zozname podporených projektov sa podarilo dosiahnuť až na marcovom summite EÚ. Inštitúcie Únie sa dohodli na financovaní v apríli – zvýšila sa suma určená pre opatrenia v oblasti životného prostredia a poľnohospodárstva, a dohodlo sa využitie prebytkov z rokov 2009 a 2010.

Parlament mal najväčší problém s nedostatočnou sumou na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, a s vyškrtnutím projektu „inteligentných miest“. Členské krajiny nakoniec ustúpili a dovolili europoslancom vložiť do programu ustanovenie, podľa ak Komisia v marci 2010 konštatuje, že prioritné projekty sa nepodarilo implementovať, neminuté zdroje budú použité na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Konečný zoznam 47 podporených projektov obsahuje:

 • 18 projektov pre plynovú infraštruktúru, v celkovej hodnote 1 140 miliónov EUR. Slovenska sa týkajú tri:
  • Slovensko-maďarský interkonektor Veľký Krtíš – Vecsés (30 miliónov EUR)
  • Infraštruktúra a vybavenie umožňujúce reverzný tok plynu v prípade krátkodobého prerušenia dodávok (80 miliónov EUR, v projekte je zapojené Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko)
  • Interkonektor Slovensko – Poľsko (20 miliónov eur)
 • 9 projektov v oblasti elektrickej infraštruktúry, v celkovej hodnote 910 miliónov eur. Slovenska sa priamo netýka žiaden projekt.
 • Dva projekty pre malé ostrovy, v celkovej hodnote 15 miliónov EUR. Sú určené pre Maltu a Cyprus.
 • Päť projektov pobrežných veterných elektrární, celková podpora 565 miliónov EUR.
 • 13 projektov inštalácie CCS technológie (zachytávanie a uskladňovanie uhlíka) na tepelné elektrárne, v hodnote 1 050 miliónov eur.

Najväčší podiel teda získala plynárenská infraštruktúra. Väčšie množstvo interkonektorov, nové plynovody a zariadenia umožňujúce spätný tok plynu majú zabrániť opakovaniu januárovej krízy. Pre environmentalistov a sektor obnoviteľných energií je sklamaním, že vysokú podporu získali aj CCS technológie.

V balíku pre plynárenskú infraštruktúru je aj 200 miliónov EUR pre plynovod Nabucco.

Peniaze musia byť poukázané do konca roka 2010 – to má zabezpečiť, aby balík fungoval súčasne ako ekonomický stimul. Ak ostanú nejaké neminuté peniaze, Komisia navrhne ich použitie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, a iné zelené projekty.