MEA: Ropa sa nám nemíňa

Zdroj: Sergio Russo, www.creativecommons.org

Krátka správa

Pre mnohé firmy je nakupovanie ropy na stále nestabilnejších a drahých medzinárodných trhoch stále menej riskantné, ako investovanie do nových zariadení na ťažbu, povedal William Ramsay z Medzinárodnej energetickej agentúry (MEA) 31. januára v Bruseli.

Jeho prejav odznel na konferencii o vonkajších energetických vzťahoch EÚ, ktorú organizoval Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov (IFRI).

Počas prezentácie Ramsay poznamenal, že väčšina kľúčových svetových rezerv ropy a zemného plynu sa nachádza v oblastiach, do ktorých majú investori obmedzený prístup – napríklad Saudská Arábia a Venezuela – alebo oblastí sužovaných politickou nestabilitou a násilnými konfliktami – ako je región Kaspického mora či Irak.

Výsledkom je, že investície do zvýšenia dodávok, čo by vyvážilo rastúci dopyt, neboli realizované. Tým sa narušil globálny trh a zdvihli ceny.

Zástancovia teórie „ropného stropu“ (oil peak) však tvrdia, že problém je jednoducho v míňajúcich s zásobách a investície do ďalšieho prieskumu a ťažby to nevyriešia.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs sa týchto obáv dotkol 14. januára v prejave pred Švajčiarskym energetickým kongresom. Tvrdil, že míňajúce sa zásoby môžu EÚ inšpirovať k menšej závislosti na fosílnych palivách.

Ramsay kritizoval aj ruský štátny plynárenský monopol Gazprom za to, že investuje viac do akvizícií transportnej a spracovateľskej infraštruktúry, aby si rozšíril portfólio klientov, než aby investoval do rozširovania nových ťažobných polí.

Ťažba plynu z kľúčových nálezísk západného Sibíra trvalo klesá, čo môže podľa Ramsaya zvýšiť ceny pre spotrebiteľov. Ruský účastník diskusie však tvrdil, že sa Gazprom nespráva inak, ako väčšina veľkých, vertikálne integrovaných energetických firiem v EÚ. Aj tie uprednostňujú rozširovanie počtu zákazníkov pred investovaním do drahých nových kapacít dodávok.