Mimovládne organizácie žiadajú vládu o podporu úspor, nie uhlia

zdroj: TASR

Organizácia Greenpeace v pondelok (17.9.) poslala predsedovi Vlády SR výzvu mimovládnych organizácií, v ktorej ho žiadajú, aby vláda zrušila uznesenie z 5. septembra o štátnej podpore ťažby a spracovania uhlia použitím výnosov z aukcií emisných kvót.

„Toto rozhodnutie považujeme za rozpor s textom Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/29/ES z 23. apríla 2009 … ktorý odporúča využitie minimálne 50% týchto prostriedkov na opatrenia znižujúce emisie skleníkových plynov. Podpora uhlia určite nespadá do tejto kategórie,“ uviedli environmentalisti vo svojej výzve.

„Peniaze z nového systému obchodovania s emisiami v rokoch 2013 až 2020 by mali byť podľa európskej smernice prioritne využité na opatrenia vedúce k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2, ako sú úspory energií, obnoviteľné zdroje energie alebo adaptácie na prebiehajúce klimatické zmeny. Podporiť z týchto peňazí spaľovanie uhlia je absurdné a ide proti základnej logike obchodovania s emisiami,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Pavol Široký.

Vo svojej výzve organizácie upozornili, že podľa schváleného uznesenia vlády „znečisťovatelia dostanú naspäť tie isté poplatky, ktoré musia platiť za emisie skleníkových plynov“.

Citujú pritom aj Inštitút finančnej politiky (IFP), ktorý pôsobí pri ministerstve financií. V komentári z marca 2011 sa odhadla výška dotácií uhoľného baníctva v roku 2010 na 96 miliónov eur, t.j. €17,70 na jedného občana.

„Paradoxne, podpora na jedného baníka v odvetví ťažby hnedého uhlia predstavuje 1793 eur, čo je o takmer 700 eur viac ako jeho mzdové náklady. Inými slovami, občania by ušetrili 37 mil. eur ročne spolu s menším náporom na životné prostredie, ak by sme vyplácali ťažko pracujúcim baníkom v rizikovom prostredí rovnakú mzdu, ktorá by ich motivovala k preškoľovaniu alebo predčasnému dôchodku,“ uviedol IFP.

Zelené pracovné miesta

Organizácie naopak žiadajú podporiť tvorbu zelených pracovných miest, a to najmä vytvorením Programu na úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Táto podpora by podľa nich mala smerovať najmä do kritických regiónov, v ktorých v súčasnosti prebieha ťažba hnedého uhlia.

Cieľom Programu na úspory energie, ktorý v júli Greenpeace predstavil ministerstvu životného prostredia, má byť podpora úspor energie, predovšetkým zatepľovania v domácnostiach a vo verejných budovách. Veria, že by sa nám dokázalo vytvoriť asi 10 000 pracovných miest, zlepšila sa sociálnu situácia v približne 200 000 domácnostiach a znížila spotreba primárnych zdrojov energií o 3 – 4 %.

Argumentujú tým, že podobný program využívajúci práve prostriedky z obchodovania s emisiami dokázal v Nemecku vytvoriť viac ako 200 000 pracovných miest a v Čechách okolo 19 000 ročných pracovných miest.

„Vláda plánuje namiesto rozvoja zelených pracovných miest v regiónoch, kde sa ťaží hnedé uhlie, podporiť ekonomicky nerentabilný a sociálne rizikový biznis. Myslíme si, že len umelo udržiava neuspokojivý stav v dotknutých regiónoch namiesto toho, aby začala riešiť, ako z dlhodobého hľadiska pomôcť miestnym občanom. Čím skôr sa začnú hľadať nové možnosti zamestnanosti a ozdravenie týchto regiónov, tým ľahšia bude zmena,“ dodal Pavol Široký.

Minulý týždeň schválil Európsky parlament smernicu o energetickej efektívnosti. Jedným z kľúčových opatrení budú rekonštrukcie verejných budov, ale tiež investície do úspor energie v rezidenčných a komerčných budovách. (EurActiv, 11.9.2012)