Ministri zabrzdili cieľ pre obmedzenie emisií z dopravy

zdroj: TASR/ AP

Ministri členských štátov minulý týždeň na zasadnutí Rady EÚ upozornili Európsku komisiu, že jej návrhy stratégie Doprava 2050 z marca tohto roku, by nemali znevýhodniť európske spoločnosti v porovnaní s konkurenciou z Ázie alebo USA.

„Aby sa zachovala konkurencieschopnosť Únie, o podobné záväzky by sa malo usilovať aj na medzinárodnej úrovni,“ zhodli sa v spoločnom stanovisku.

Navrhovanú úlohu obmedziť emisie do roku 2050 o 60% v porovnaní s úrovňou v roku 1990 zamietli.

„Podľa názoru mnohých delegácií je cieľ zníženia o 60% vysoko ambiciózny a mal by sa považovať za indikatívny, nie záväzný,“ píše sa v dokumente. Niektoré krajiny zdôraznili, že by sa ho podarilo dosiahnuť len za cenu „kompletnej zmeny sektoru dopravy“, ktorý je v súčasnosti takmer úplne závislý na fosílnych palivách.

„Dnes neexistuje alternatíva k fosílnym palivách, ktorá je konkurenčná v zmysle technológie a ceny,“ dodali minsitri.

Rozdiely Východ – Západ

Záväzný 60-percentný cieľ odmietali predovšetkým členské krajiny zo strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v rámci posledných dvoch rozšírení. Na druhú stranu, podľa informovaného zdroja rakúsky minister argumentoval, že cieľ je dosiahnuteľný a mal by sa dokonca zvýšiť.

Mladšie členské štáty upozornili najmä na veľké rozdiely v dopravnej infraštruktúre medzi západom a východom kontinentu, čo podľa nich znemožňuje jednotné riešenie pre všetkých v otázke emisií z dopravy.

„Niektoré členské štáty poukazujú, že hoci Biela kniha spomína rozdiely medzi dopravnou infraštruktúrou v rôznych regiónoch EÚ, nenavrhujú sa žiadne špecifické iniciatívy alebo opatrenia na elimináciu týchto rozdielov,“ prehlásili ministri.

Nemenovaný predstaviteľ prezradil, že Francúzsko, Nemecko a ďalšie pôvodné členské štáty neboli proti, avšak boli obozretné – cieľ 60% bol „všeobecne prijatý“ pokiaľ zostane indikatívnym.

Obmedzenie CO2 spojené s technologickými novinkami

Samotná Komisia zdôraznila, že cieľ 60% nie je záväzný ako taký, ale dosiahne sa kombináciou ďalších opatrení, napríklad mestských oblastí bez áut na fosílny pohon.

Niektoré štáty však zdôraznili, že takýto cieľ priamo súvisí so zásadnými technologickými objavmi a preto by sa nemal považovať za samozrejmosť.

Marjeta Jager, z generálneho riaditeľstva EK pre mobilitu a dopravu, začiatkom mája varovala, že by bolo „fatálnou chybou“ EÚ odkladať riešenia pre zníženie závislosti na rope.

„Ak sa budú činnosti odkladať, v nie tak vzdialenej budúcnosti môžeme byť donútení drasticky znížiť celú našu mobilitu a importovať dôležité technologické riešenia z iných častí sveta.“