Minulý rok priniesol rekordné investície do čistej energie

Zdroj: Veterné elektrárne/ GiSpate/Shutterstock

Najnovšia analýza Bloomberg New Energy Finance (BNEF) potvrdzuje, že sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) môže rásť aj napriek historicky nízkym cenám fosílnych palív.

Za posledných 18 mesiacov cena za barel ropy Brent poklesla o 67 %, cena zemného plynu v USA sa znížila o 48 % a cena uhlia v Európe spadla o celých 35 %. Napriek tomu sa podľa BNEF investície do čistej energie v roku 2015 vyšplhali na 328,9 miliárd dolárov, čím o 3 % prekonali rekord z roku 2011.

Predseda poradného výboru BNEF, Michael Liebreich, zdôraznil, že tieto čísla dokazujú zvýšenú „nákladovú konkurencieschopnosť solárnej a veternej energie,“  ku ktorej došlo najmä vďaka odklonu od poskytovania zvýhodnených taríf. Výrobcovia sa tak podľa Liebreicha dostali „pod tlak“ a pokračovali v znižovaní cien.

Vo svetle decembrovej klimatickej dohody z Paríža je podľa Liebreicha už nepravdepodobné, že dôjde k odklonu od čistej energie. „Veterná a solárna energia sa teraz stávajú prirodzenou súčasťou energetických mixov mnohých rozvojových krajín,“ naznačil.

Čína vedie

Najväčším investorom do obnoviteľných zdrojov energie sa so 110,5 miliardami stala v roku 2015 opäť Čína. Oproti predchádzajúcemu roku čínske spoločnosti preinvestovali až o 17 % viac a to najmä vďaka vládnej podpore OZE za účelom obmedzenia závislosti na znečisťujúcich uhoľných elektrárňach.

Na druhom mieste sa umiestnili Spojené štáty americké. Investície o 23 % zvýšila aj India potom, čo premiér Modi predstavil ambiciózny klimatický plán. Na trhu sa objavili aj nový hráči ako Mexiko, ktoré zvýšilo investície o 114 %, Čile a Južná Afrika.

Európa zaznamenala najnižšie investície do čistej energie od roku 2006. Najsilnejším trhom s prefinancovanými 58,5 miliardami sa stala Veľká Británia. Naopak Nemecko zaznamenalo medziročne pokles investícií až o 42 % v dôsledku prechodu na menej veľkorysý systém podpory.

Najväčšie projekty

V roku 2015 pribudlo podľa BNEF celosvetovo 64 GW veterných kapacít a 57 GW solárnych kapacít, čo predstavuje medziročný nárast až o 30 percent.

Najväčšiu časť investícií tvorili veľké veterné farmy, solárne parky, elektrárne na biomasu a odpad či malé vodné elektrárne. Medzi najväčšie projekty patrila séria veterných elektrární v Severnom mori, ako napríklad 580 MW britská farma Race Bank či 402 MW nemecká Veja Mate. Veterné parky za 2,1 miliardy dolárov postavili aj pri pobreží Číny.

Najväčšiu elektráreň na biomasu za 921 miliónov dolárov postavili v Brazílii. Geotermálnu 170 MW elektráreň za 717 miliónov dolárov zase v Turecku.

Druhou najväčšou skupinou boli investície do malých slnečných elektrární alebo strešných riešení. Investície dosiahli úroveň 67,4 miliárd čo predstavuje medziročný nárast o 12 %. Najväčším trhom pre malé obnoviteľné zdroje energie sa stalo Japonsko, USA a Čína.