Nabucco v Maďarsku pokročilo

Maďarská sekcia plynovodu Nabucco Západ v dĺžke 384 km získala všetky environmentálne povolenia, čím krajina ako prvá úspešne ukončila túto fázu povoľovacieho procesu. Povolenia získali od štyroch regionálnych inšpektorátov pre životné prostredie, cez územie ktorých má plynovod prechádzať.

Podľa výkonného riaditeľa konzorcia Nabucco Reinharda Mitscheka „to znamená začiatok pokročilej fázy rozvoja Nabucco Západ“. Spolupráca s maďarskými úradmi bola podľa neho „príkladná“.

Výkonný riaditeľ Národnej spoločnosti Nabucco v Maďarsku Gabor Bercsi dodal, že naďalej pokračujú v procese získavania povolení pre samotnú výstavbu.

Nabucco Západ má v dĺžke 1300 km dopraviť zemný plyn od hraníc s Tureckom, cez Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko do Rakúska.

Maďarsko dováža zo zahraničia 80 % zemného plynu, predovšetkým z Ruska.

Na rôzne strany

Koncom apríla 2012 v Bruseli maďarský premiér Viktor Orbán krátko po stretnutí s predstaviteľmi Gazprom avizoval odchod skupiny MOL z projektu a podporu ruskému projektu South Stream. (EurActiv, 24.04.2012)

Následne MOL priznal, že hoci podporujú diverzifikáciu dodávok energií do strednej a východnej Európy, ako nezávislá spoločnosť majú zodpovednosť voči svojim akcionárom. Ich najväčším akcionárom s takmer 25 percentným podielom je štát. Ostatných partnerov v konzorciu Nabucco aj maďarskú vládu MOL informoval o tom, že neodsúhlasil rozpočet Nabucca pre rok 2012.

V súčasnosti medzi akcionármi figuruje jej 100 % dcérska spoločnosť FGSZ, prevádzkovateľ maďarskej prepravnej siete plynu.

Na prelome júna a júla navštívil maďarský premiér Azerbajdžan, kde s najvyššími predstaviteľmi hovoril aj o rozvoji energetickej spolupráce. Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za zahraničné vzťahy Péter Szijjártó uviedol, že Maďarsko hľadá spôsob ako cez strednú Európu dopraviť azerbajdžanský zemný plyn a premiér Orbán verí, že Maďarsko aj Európa musia diverzifikovať svoje dodávky energií.

Orbán počas svojho prejavu na Crans Montana Forum v Baku podporil rozvoj užších vzťahov medzi EÚ a Kaspickým regiónom pri zabezpečení dodávok energií. Zároveň dodal, že existujúcu sieť plynovodov v smere východ-západ z čias komunizmu musí doplniť aj nový systém dodávok severo-južným smerom.

Súčasťou tohto systému má byť aj prepojenie Maďarska a Slovenska.