Najvyššiu bezpečnosť ťažby bude Únia požadovať len doma

Následky potopenia tankera Prestige v roku 2002. Zdroj: Greenpeace

V dôsledku úniku ropy v Mexickom zálive v roku 2010 sa Európska komisia rozhodla sprísniť bezpečnostné opatrenia pre prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, ktoré plánovala rozšíriť aj na operácie spoločností z EÚ v zámorí. Pod tlakom energetických firiem a britskej vlády však od toho ustúpila.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger dnes (27.10.) predstaví opatrenia, ktoré prinútia energetické spoločnosti ťažiace vo vodách EÚ k zverejneniu údajov o svojich bezpečnostných postupoch, v prípade nehody budú mať nové povinnosti a budú musieť preukázať, že majú dostatok prostriedkov na prípadný únik suroviny.

„Ropné spoločnosti musia niesť plnú zodpovednosť,“ uviedol Oettinger pre britský Guardian. „Chceme sa uistiť, že za zavedú najvyššie štandardy.“

Nové pravidlá sa len v Spojenom kráľovstve dotknú takmer 500 zariadení, čo je viac ako vo všetkých ostatných členských krajinách dohromady. Opatrenia majú platiť pre všetky ložiská do 200 míľ od pevniny, teda v tzv. výhradnej hospodárskej zóne. Bude to prvýkrát, čo sa predpisy EÚ o ťažbe ropy a plynu rozšíria na takúto vzdialenosť, keďže dosiaľ boli obmedzené na 12 míľ. Pokryjú tiež hranice s medzinárodnými vodami, kde je právne postavenie vrtov nejasné.

Spoločnosti budú musieť používať zariadenia najvyššej kvality a dokázať, že sú schopné zaplatiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia, buď vo forme povinnosti nákupu dostatočného poistenia alebo príspevku do fondu. Toto rozhodnutie sa ponechá na členských štátoch. Firmy tiež budú musieť predkladať výsledky nezávislého auditu od tretej strany.

Ochrana vlastných vôd

Komisia však nebude trvať na tom, aby európske firmy dodržiavali rovnaké štandardy aj pri operáciách v zámorí, čo požadovali niektorí aktivisti v snahe zlepšiť bezpečnosť aktivít európskych firiem v rozvojových krajinách.

O nedávnom úniku ropy v Mexickom zálive alebo pri Škótsku svetové médiá informovali okamžite a intenzívne. Za niekoľko desaťročí trvajúce úniky pri delte rieky Niger, ktoré ohrozujú miestnu prírodu a životy ľudí, je čiastočne zodpovedná práve britsko-holandská spoločnosť Shell. Firma tento rok v lete priznala zodpovednosť za niektoré z nich. Ak by EÚ rozšírila navrhované predpisy aj na zámorské operácie firiem, Shell by musel odhaliť detaily svojich miestnych praktík a preukázať, že dodržiavajú rovnako prísne kontroly bezpečnosti ako v Severnom mori.

Podľa Oettingera ďalekosiahla zmena leží mimo dosahu súčasnej smernice a jej rozšírenie možno len ťažko formulovať v právnych termínoch, keďže by sa týkalo komplexných oblastí medzinárodného práva. Prisľúbil ale vyvíjať nátlak na spoločnosti, aby presadzovali „najlepšie postupy“ a spolupracovali pri ich presadzovaní s ďalšími krajinami, najmä v oblasti Stredomoria. Komisár naznačil, že ak firmy z EÚ dobrovoľne nerozšíria nové bezpečnostné pravidlá aj do ďalších oblastí, Brusel sa môže touto otázkou opäť zaoberať.

Európska únia sa nebude miešať do hádok o tom, kde by malo alebo nemalo byť povolené uskutočňovať prieskum a ťažbu ropy a plynu. V súčasnosti niektoré ropné firmy plánujú prieskum oblastí pri Shetlandských ostrovoch a Grónsku, kde by však vrty prebiehali v oveľa väčšej hĺbke ako je bežné, a teda v potenciálne environmentálne citlivejších oblastiach. Ekológovia však varujú pred nebezpečenstvom únikov, ktoré by mohli nastať v ťažko dosiahnuteľných hĺbkach a zničiť mnohé biotopy.

Návrh novej smernice EÚ o bezpečnosti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori čaká ešte zložitá cesta legislatívnym procesom. Do platnosti by nové pravidlá mohli vstúpiť koncom budúceho roku. Výhrady možno očakávať predovšetkým zo strany Spojeného kráľovstva.

Britské ministerstvo pre energetiku a klimatickú zmenu uviedlo: „Spojené kráľovstvo má dnes odolný a overený národný režim s desaťročiami skúseností pri regulácii priemyslu v pobrežných vodách. Lekcie z [plošiny] Piper Alpha viedli k dramatickému zlepšeniu v systéme regulácie v UK a všeobecne v Európe.“ Dodal: „Vieme, že Komisia zvažuje návrhy, ktoré by mohli viesť o väčšiemu bremenu regulácie na priemysel Spojeného kráľovstva. Budeme pokračovať v spolupráci s Komisiou v pragmatickom prístupe, ktorý neredukuje štandardy veľmi odolného systému regulácie, ktorý už máme.“