Tatranské mliekárne prerazili s energetickým projektom

FOTO: BPS Kežmarok WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.

V deväťročnej histórii súťaže je slovenský energetický projekt na toto ocenenie nominovaný vôbec po prvýkrát.

„V čase keď sa o Slovensku hovorí často ako o montážnej dielni, je veľkým úspechom, že slovenský projekt uspel v tvrdej európskej konkurencii, práve v týchto inovatívnych oblastiach,“ povedala Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Bioplynová stanica v mliekarni TAMI v Kežmarku predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní zabezpečuje produkciu 1 megawattu (MW) elektriny.

Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie. Projekt je unikátny svojou komplexnosťou, kombinuje využitie odpadu z potravinárskej výroby a produkcie miestnych farmárov s pokrytím energetických potrieb mliekarne.

Za návrhom a vybudovaním projektu stojí spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., ktorá sa už na Slovensku podpísala pod niekoľko veľmi úspešných projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Investičné náklady sa podľa Ľubomíra Valčuhu, generálneho riaditeľa Tatranskej mliekarne TAMI, pohybovali vo výške 4 mil. eur (pozn. bankový úver a vlastné zdroje). Projekt teda nie je financovaný z fondov Európskej únie. Predpokladaná návratnosť investície je 10 rokov.

„Z technologického hľadiska bol hlavným cieľom prechod z lineárneho výrobného systému na cyklický,“ prezradil Zbigniew Kocur, generálny riaditeľ spoločnosti Intech Slovakia. Cyklický systém má v sebe viacero synergických efektov, dodal.

„K projektu bioplynovej stanice sme prikročili s cieľom získať úspory na energie, kde by bioplynová stanica po nabehnutí na plný výkon mala zabezpečiť 77% spotreby elektrickej energie,“ prezradil Ľubomír Valčuha.

„Ďalším benefitom, ktorý je nezanedbateľný pre celú efektívnosť tohto projektu je spomínaná spotreba tepla,“ dodal. Mliekarne dokážu teplo využiť, čím sa zefektívňuje chod bioplynovej stanice.

Bioplynová stanica predstavuje zároveň aj stabilizačný prvok pre poľnohospodárov v regióne. K ostatným prínosom projektu podľa Kocura patrí najmä zníženie výrobných nákladov, zníženie energetickej závislosti, zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a riešenie otázky odpadového hospodárstva.

Aj naše spoločnosti vedia prinášať inovatívne riešenia

„My sme samozrejme firma, ktorá neprioritizuje nejaké klasické riešenia, ktoré sa komerčne robia, ale vždy hľadáme možnosť nejakých synergií, aby tie naše technologické riešenia prinášali okrem priameho finančného efektu pre nášho odberateľa aj nejaké ďalšie synergické efekty, ktoré potom v konečnom dôsledku budú garantovať stabilitu a trvalú udržateľnosť tohto projektu,“ charakterizoval filozofiu svojej spoločnosti Zbigniew Kocur.

Spoločnosť Intech Slovakia chcela prihlásením sa do súťaže ukázať, že aj na Slovensku sú ľudia a spoločnosti, ktoré sú schopné prinášať inovatívne riešenia, kvalitatívne porovnateľné so západnou Európou, ak nie lepšie, odpovedal na otázku, čo stálo za motiváciou spoločnosti Intech Slovakia prihlásiť svoj projekt do súťaže jej generálny riaditeľ Zbigniew Kocur.

„To, že nás ocenili nomináciou, svedčí o tom, že vedia reálne zhodnotiť prínosy tohto projektu. Pre nás nie je cieľom samotná výstavba bioplynovej stanice, ale výstavba bioplynovej stanice ako prostriedku na dosiahnutie cieľov," dodal.