Neistota bridlicového plynu v Európe pomáha OZE

Spojené štáty môžu z veľkej časti vďačiť znižovaniu emisií skleníkových plynov a cien energií ťažbe domácich zásob bridlicového plynu, ktorý nahradil spotrebu uhlia. Nielen v Európe by viaceré firmy i časť politikov chceli tento trend nasledovať.

Tvrdia, že tento nekonvenčný zemný plyn emituje menej oxidu uhličitého ako uhlie a môže byť pre životné prostredie prínosom. Investori však pochybujú o možnosti zopakovať bridlicovú revolúciu v Európe. Bridlicový plyn tvorí asi 16 % produkcie zemného plynu v USA podľa niektorých analytikov by tento podiel mohol do 20 rokov stúpnuť až na 50 %.

„Úplne by som rozvoj bridlicového plynu v Európe neodpisoval, ale rozsah a rýchlosť, ktorou sa uskutoční, určite nebude ako v USA,“ uviedol Chris Rowland z britskej investičnej spoločnosti Ecofin, ktorá pôsobí v oblasti energetiky, infraštruktúry a environmentálnych alternatív.

„Je to dobré palivo na znižovanie emisií ale nie dobré palivo pre dekarbonizáciu,“ dodal.

Dobrý mix

Viaceré cestovné mapy predložené Európskou komisiou predvídajú budúcnosť bezuhlíkovému hospodárstvu do roku 2050, predovšetkým vďaka dekarbonizácii sektora energetiky.  Kým však nebude technológia zachytávania a skladovania uhlíka (CCS) komerčne rozšírená, považujú environmentalisti budúcnosť plynu za obmedzenú a odrádzajú od ďalších veľkých investícií.

V prípade bridlicového plynu spochybňujú jeho prínosy pre životné prostredie.

„Potrebujeme zemný plyn ako prechodné palivo. Avšak nepotrebujeme také obrovské množstvo plynu a určite nie lacného plynu, pretože sa tým vykopne nielen uhlie, ale aj obnoviteľné zdroje,“ zdôrazňuje riaditeľ pre obnoviteľné zdroje organizácie Greenpeace Sven Teske.

V strednodobom horizonte vidia hodnotu konvenčného plynu v poskytovaní spoľahlivej elektriny v základnom záťažovom pásme, ktorá by dopĺňala menej predvídateľné dodávky zo slnka alebo vetra.

Dánska štátna firma DONG Energy považuje za správnu cestu kombináciu plynu a obnoviteľných zdrojov.

„Za ideálny mix považujeme [technológiu premeny] plynu na elektrinu a veternej energie, ktoré spolu tvoria čistú a stabilnú energiu,“ uviedol dočasný šéf spoločnosti Carsten Krogsgaard Thomsen.

Rozdiely v pôde a politikách

V Európe sa zdá byť miesto konvenčného zemného plynu pevné, nakoľko prekážky pre rozvoj bridlicových zásob zostávajú pretrvávajú.

Vyššia hustota obyvateľstva i rozličné pravidlá pre vlastníctvo pôdy a zdrojov môžu čiastočne vysvetliť značne pomalší pokrok v prieskume bridlíc v Európe oproti USA.

Vo viacerých krajinách prebiehajú štúdie o environmentálnych dopadoch metódy ťažby tohto plynu hydraulických štiepením. Podľa zástupcov priemyslu budú firmy musieť radikálne zmeniť spôsob svojho prístupu ku hydraulickému štiepeniu, ak má mať šancu v Európe.

V krajinách EÚ zatiaľ prebehlo len asi 20 testovacích vrtov v porovnaní s odhadovanými 35.000 lokalitami v USA. Poľsko, ktoré je najambicióznejším obhajcom bridlicového plynu v Európe, v marci priznalo, že jeho zásoby sú pravdepodobne len asi na úrovni desatiny predchádzajúcich odhadov.

Dobré správy pre OZE

Podľa vedcov z amerického inštitútu MIT sú to dobré správy pre obnoviteľné zdroje. „Keď sa z trhu odoberie bridlica, obnoviteľné zdroje získajú viac priestoru,“ uviedli vo svojej štúdii v januári tohto roku.

Svetové investície do OZE vzrástli v roku 2011 o 5 % na rekordných 208 miliárd eur. Z veľkej časti ale tento nárast závisel na rozsiahlych vládnych dotáciách. V prípade ich obmedzovania hrozí, že na trhu bude dominovať uhlie, ktoré je ešte lacnejšie než plyn, čo zo sebou prinesie riziko vyšších emisií CO2.

Vzhľadom na nízku cenu emisných povoleniek v európskom systéme ETS, niektoré firmy poukazujú na výhodnosť investícií práve do uhlia. „V tomto momente je menej atraktívne investovať do technológie plyn-na-elektrinu a do obnoviteľných zdrojov v porovnaní s uhlím,“ priznal šéf dánskej spoločnosti DONG.

(EurActiv/Reuters)