Obnoviteľné zdroje energie sú už svetovou dvojkou

Hoci experti a medzinárodné inštitúcie ako OSN či Svetová banka varujú pred nepriaznivými dôsledkami využívania uhlia na zmenu klímy a zdravie obyvateľov, toto tuhé palivo aj naďalej ostáva najvyužívanejším svetovým zdrojom na výrobu elektrickej energie.

Podľa najnovšej štatistiky Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sme v roku 2013 vyrobili až 41,2 percent všetkej elektrickej energie práve z uhlia, ktoré je označované za najznečisťujúcejší zdroj.

Uhlie je však aj najlacnejším zdrojom energie, ak nepočítame nepriame náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, ktorých respiračné či srdcovocievne  ochorenia sa v dôsledku smogu a emisií CO2 výrazne zhoršili. Využíva sa najmä v krajinách nepatriacich do OECD.

Hoci aj v EÚ stále patrí medzi nezastupiteľné zdroje, prísnejšie environmentálne štandardy a reforma Európskeho trhu obchodovania s emisiami (ETS) by mali uholné elektrárne postupne vytlačiť do úzadia.

Obnoviteľné zdroje na druhom mieste

Podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa ešte v roku 2013 vyšplhal na pomyselné druhé miesto. OZE tak po viac ako 15 rokoch opätovne predbehli svojho „najväčšieho rivala,“ zemný plyn. Nová správa IEA tento trend potvrdila aj za minulý rok.

Zdroj: IEA

Tradične najväčší podiel na výrobe elektriny v rámci obnoviteľných zdrojov majú vodné elektrárne. Od roku 1990 však najrýchlejšie rastie najmä počet fotovoltaických a veterných elektrární a to ročným tempom 46,6 a 24,8 percenta.

V roku 2013 slnko, vietor, biopalivá a odpad vyrobili až 5,4 percenta svetovej elektrickej energie, čím výrazne predbehli napríklad dieselové elektrárne, ktorých popularita klesá.

Zaujímavosťou je porovnanie využitia obnoviteľných zdrojov energie medzi krajinami OECD, kam od roku 2000 patrí aj Slovensko a tými, ktoré do tejto skupiny nepatria. Viac ako polovicu OZE využívajú krajiny OECD priamo na výrobu elektrickej energie a tepla. Druhá kategória krajín ich využíva skôr v rámci obytných, komerčných a verejných sektorov.