Oettinger predstavil správu o bezpečnosti dodávok plynu na európsky trh

Zdroj: TASR; autor: Virginia Mayo (AP)

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger dnes (16 . október )predstavil  výsledky záťažových testov bezpečnosti dodávok energií, ktoré si dala vypracovať Európska rada a Európsky parlament už v júni.  

Dodávky uhlia a ropy na európsky trh nie sú nijakým spôsobom ohrozené konfliktom na východe Ukrajiny a preto záťažové testy operovali najmä s dvoma hypotetickými scenármi:

1. Úplná odstávka ruského zemného plynu v zimných mesiacoch

2. Prerušenie dodávok plynu cez územie Ukrajiny

Cieľom testov bolo zhodnotiť dopady potenciálneho zníženie dodávok zemného plynu v 38 európskych krajinách, vrátane Ukrajiny.

EÚ v súčasnosti dováža až 53 % celkovej energie, a to najmä ropu (90 %), zemný plyn (66 %), pevné palivá (42 %) a jadrové palivo (40 %).  Čo sa týka dodávok zemného plynu, iba  4 členské štáty nedovážajú zemný plyn z Ruska.  Až 18 členských štátov závisí na ruskom plyne v rozsahu 10-80%, z toho 10 členských štátov má iba jeden zdroj dodávok a je úplne závislé na Gazprome.

V prípade výpadku dodávok počas zimných mesiacov  by boli najviac zasiahnuté východoeurópske krajiny, nasledované Fínskom, Estónskom, Macedónskom (FYROM), Bosnou a Hercegovinou  a Srbskom. Týmto krajinách by chýbalo až 60 % ich spotreby zemného plynu.  Takýto výpadok by okrem priemyslu ovplyvnil už aj bežné domácnosti.

Správa uvádza, že väčšina európskych krajín už má vypracované národné strategické plány, ktoré zahŕňajú opatrenia  od diverzifikácie dodávok a zvyšovania objemu zásob až po znižovanie spotreby.

Testy však odhalili, že plány členov EÚ a ich susedných krajín sú do veľkej miery obmedzené len na národné trhy a často zavádzajú intervenčné opatrenia.  Komisia odporúča strániť sa netrhových opatrení a použiť ich len v prípade, že samotný trh zlyhá.

„Ak máme zabezpečiť plynulé dodávky plynu, musíme viac kooperovať a byť solidárni, vrátane zdieľania zásob a dodávok zemného plynu,“  zakončil komisár pre energetiku Oettinger.