Oettinger: Rusko musí akceptovať pravidlá trhu EÚ

Na konferencii v litovskom Vilniuse, ktorá sa v piatok (14.9.) konala v rámci energetickej spolupráce Baltského regiónu (BEMIP), eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger povedal: „Ruskí partneri musia akceptovať pravidlá Európskej únie.“

Reagoval tým na otázku rozhodnutie Kremľa, ktorý minulý utorok zakázal domácim strategickým podnikom, ako je napríklad plynárenský koncern Gazprom, poskytovať informácie zahraničným regulačným úradom bez súhlasu vlády. Vláda nesmie podľa dekrétu prezidenta Vladimira Putina „povoliť takéto aktivity, ak môžu poškodiť hospodárske záujmy Ruskej federácie“.

Vyšetrovanie Európskej komisie, či plynárenský koncern Gazprom konal v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, sa tak stále viac politizuje. Väčšinovým akcionárom Gazpromu je štát. Firma je podozrivá z toho, že bránila voľnému toku plynu medzi krajinami EÚ a zavádzala pre jednotlivých zákazníkov výrazne odlišné ceny.

„Všetci vývozcovia plynu, či sú z Ruska, Nórska, Alžírska alebo Kataru, musia akceptovať naše pravidlá vnútorného trhu,“ uviedol Oettinger. „Ruskí partneri poznajú naše pravidlá, ale neakceptujú ich. Je to odlišná kultúra.“

Rovnaké podmienky

Väčšina dovozcov predáva svoj zemný plyn v rámci dlhodobých kontraktov a jeho cena je prepojená s cenou ropy, ktorá zostáva vysoká aj napriek slabej svetovej ekonomike. Gazprom ako najväčší exportér zemného plynu, ale tiež Katar, líder vo vývoze skvapalneného zemného plynu (LNG) v poslednom období podľahli tlaku svojich odberateľov a znížili ceny pôvodne dohodnuté v dlhodobých kontraktoch.

Putin podľa eurokomisára veľmi dobre vie, že Rusko musí dodržiavať pravidlá EÚ, keďže jej vnútorný trh s 500 miliónmi spotrebiteľov je najväčším odbytišťom Gazpromu. Únia pokrýva vyše štvrtinu spotreby plynom z Ruska. Gazprom je však ešte viac závislý od Európy, keďže tu sa predáva až 80 % svojho plynu.

Zdôraznil, že nie je možné, aby niektoré členské krajiny platili za plyn až o 30 % menej než iné. Oettinger zároveň uviedol, že Únia musí posilniť spoločnú zahraničnú energetickú politiku.

Oettinger dodal, že krok EK nemá slúžiť ako potrestanie Gazpromu. „Nie je to nástroj proti Gazpromu,“ povedal. „Chceme pokračovať náš v našom vzťahu s Gazpromom…s rovnakými podmienkami pre každý členský štát,“ dodal.

Litva má aj napriek svojej geografickej blízkosti Rusku jednu z najvyšších cien plynu. Hovorca EK pre EurActiv potvrdil, že a počiatku vyšetrovania bola práve sťažnosť Vilniusu.

(EurActiv/Reuters/TASR)