Ohrozí nový ruský plynovod európsku jednotu?

Pozadie:

Rusko v súčasnosti pokrýva vyše 40% energetických potrieb Európy, pokiaľ ide o zemný plyn, no politické vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú plné problémov (pozri napr. EurActiv 15. máj 200722. máj 2007). Pre EÚ je tiež problémom posilňujúce sa postavenie a monopolistická kontrola zásob zemného plynu v Rusku jednou spoločnosťou – Gazpromom.

EÚ sa pokúša v rozhovoroch, súčasti energetického dialógu EÚ – Rusko z roku 2000, s Ruskom o vytvorenie jednotného frontu, ale v súčasnosti naďalej prevládajú bilaterálne dohody medzi Ruskom a členskými štátmi EÚ než jednotný prístup EÚ (pozri linky EurActivu).

Otázky:

Južný prúd

Nový ropovod s názvom Južný prúd, ak bude schválený regulačnými úradmi na oboch stranách, by mal prechádzať cez Čierne more do Bulharska a každoročne prepraviť na európske trhy 30 miliónov metrov kubických zemného plynu.

Výhodný projekt pre Európu?

Taliansky minister pre priemysel Pierluigi Bersani považuje Južný prúd za „dohodu medzi Ruskom a Európou“, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť EÚ.

Iní sú však znepokojení tým, že Rusko by eventuálne mohlo zneužiť závislosť EÚ na ruskom zemnom plyne pre politické účely, najmä po skúsenosti s odstavením dodávky do Ukrajiny v januári 2006 (pozri EurActiv, 11. január 2006).

Projekt Nabucco a čiernomorská stratégia

EÚ v úsilí o diverzifikáciu dodávok energetických surovín podporuje niekoľko nových produktovodov, ako napr. projekt Nabucco (pozri EurActiv, 27. jún 2006). EÚ tiež spustila „čiernomorskú stratégiu“, ktorej cieľom je aj zvýšiť energetickú spoluprácu krajín tohto regiónu (EurActiv, 11. apríl 2007).

Dohoda o Južnom prúde však môže byť v konflikte s oboma vyššie uvedenými iniciatívami, pretože investície Gazpromu do projektu Nabucco sú momentálne veľmi nepravdepodobné a Južný prúd, ktorý prechádza naprieč Čiernym morom, bol dohodnutý mimo rámca spomínanej stratégie EÚ.

Eni poráža konkurenciu

Hoci výhody projektu pre Európu ako celok ostávajú neistými, dohoda je jasným víťazstvom pre taliansky energetický podnik Eni.

Eni je najväčší zákazník Gazpromu a najväčšou európskou plynárenskou spoločnosťou, pokiaľ ide o výšku predaja. Na rozdiel od spoločností ako BP a Shell, ktoré boli donútené predať svoje kľúčové aktíva v Rusku Gazpromu, si bude môcť Eni ako súčasť dohody o projekte Južný prúd ponechať obmedzený počet nedávno získaných aktív v Rusku.

Eni tiež Gazpromu ponúkol garantovaný kontrakt o zásobovaní až do roku 2035, rovnako ako rozsiahly prístup na taliansky trh.

Ďalšie kroky:

  • Začiatok roka 2008: Projektovaný začiatok stavby Južného prúdu
  • Rok 2011: Projektované dokončenie Južného prúdu