Päť miliárd eur na čisté energie a internet

Únia dá 200 miliárd eur (asi 1,5% HDP EÚ) oživenie európskeho hospodárstva zasiahnutého krízou – na tom sa dohodli lídri EÚ ešte v decembri minulého roka. Komisia navrhuje, aby boli ekonomické stimuly doplnené o balík na podporu energetických projektov a širokopásmového internetu. Chce použiť päť miliárd eur, ktoré sa v rozpočte EÚ ušetrili z poľnohospodárskych platieb. Za normálnych okolností by sa peniaze vrátili členským štátom.

„Šikovné investície“

Komisia predstavila návrh v stredu, 28. januára. Podľa José Manuela Barrosa by šlo o „šikovné investície“. Až 3,5 miliardy eur má smerovať na rozvoj čistej energie, asi jedna miliarda na širokopásmový internet. Zvyšná pol miliarda na riešenie výziev v poľnohospodárstve, ako sú klimatické zmeny, obnoviteľné energie, vodné hospodárstvo, či reštrukturalizácia mliekarenstva.

„Energetika a širokopásmové siete sú obe kľúčové pre budúcnosť ekonomiky EÚ“, tvrdí vo vyhlásení Komisia.

Návrh musia schváliť členské krajiny. České predsedníctvo chce o ňom diskutovať na Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá sa uskutoční najbližšie 23.-24. februára v Bruseli.

Zachytávanie uhlíka, pobrežné veterné elektrárne

Najväčší podiel z balíka pre energetiku dostanú projekty na podporu komerčného využitia technológie zachytávania a uskladňovania uhlíka (tzv. CCS) – až 1,25 miliardy. Nemecko,. Holandsko, Poľsko, Španielsko (v jednej skupine s Portugalskom) a Británia dostanú po 250 miliónov na to, aby technológiu aplikovali na niektoré z vysoko znečisťujúcich uhoľných elektrární.

Na rozvoj pobrežných veterných elektrární pôjde 500 miliónov eur – 300 miliónov na ich pripojenie do elektrickej siete, zvyšok na stavbu nových turbín. Podporené budú projekty v troch skupinách krajín: Dánsko, Švédsko, Nemecko, Poľsko – Británia, Holandsko, Nemecko, Írsko, Dánsko – Nemecko, Poľsko.

Nabucco a prepojenie plynovodov

Na budovanie plynovodov bolo vyčlenených 1,025 miliardy eur. Z toho 250 miliónov má byť „štartovací balík“ pre Nabucco. Hovorca Komisie Johannes Laitenberger pre EurActiv povedal, že prostriedky budú určené na krytie rizika – čiže majú pomôcť získať úvery od bánk. Celý plynovod má stáť asi 7,9 miliardy eur.

zvyšok má podporiť prepojenie plynárenských sietí v Európe. Slovensko môže v tomto balíku počítať s 25 miliónmi na plynovod Veľký Krtíš – Ballasagyarmat, ktorý nás spojí s Maďarskom, i s financiami na lepšie prepojenie na plynárenský uzol Baumgarten v Rakúsku.

Chceme ešte dva projekty

Podľa ministra hospodárstva Jahnátka sme pôvodne žiadali podporu pre štyri projekty. Neprešlo nám prepojenie na plynovod Jamal (smerom na Českú republiku), ani nový profil na prenos elektrickej energie na poľsko-slovenských hraniciach. Členské krajiny môžu písomne zdôvodniť akútnosť projektov, ktoré neboli podporené, do pondelka, a tak sa pokúsime obhájiť aj zvyšné dva.

Širokopásmový internet

Jedna miliarda eur má pomôcť rozšíriť širokopásmový internet vo vidieckych oblastiach. V EÚ nemá prístup k širokopásmovému internetu 30% obyvateľov vidieka, no situácia sa v členských krajinách značne líši. Podľa tabuľky zverejnenej Komisiou je v Dánsku, Luxembursku či Belgicku širokopásmový internet dostupný prakticky každému obyvateľovi vidieka, v Bulharsku či Rumunsku je pokrytie na vidieku nulové. Slovensko patrí s 39% skôr do „nižšej ligy“.

O financie sa budú musieť členské krajiny aktívne uchádzať, prideľované budú podľa distribučného kľúča platného pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – chudobnejšie regióny dostanú viac peňazí.

Zmätok okolo schvaľovania

Zatiaľ nie je isté, že členské krajiny takéto alokácie schvália. Taliansky diplomat povedal, že je návrhom Komisie „zmätený“, pretože „neodráža rozhodnutia prijaté na Európskej rade v decembri“. Taliansko je znepokojené presunom poľnohospodárskych peňazí do iných sektorov, ktoré Talianom prinesie len marginálne benefity – 100 miliónov eur na prepájací plynovod s Gréckom.

Francúzsky diplomat zas spochybnil, či je správne zamerať sa na dlhodobé projekty v čase, keď sú potrebné krátkodobé rozhodnutia na reštart európskej ekonomiky. „Je to viac fond pre energetickú bezpečnosť, než fond obnovy. Je to dlhodobé.“

Ďalšie štáty sa už vyjadrili, že by fondy radšej použili na dopravné infraštruktúrne projekty.