Podľa Ruska sa má EÚ prispôsobiť South Streamu a nie naopak

Veľvyslanec Ruska pri EÚ Vladimir Chizkov v pondelok (13.1.) v Bruseli uviedol, že jeho krajina nebude s Komisiou rokovať o anulovaní alebo ukončení platnosti medzivládnych dohôd o plynovode South Stream, ktoré podpísala so Srbskom a 6 členských krajinami Únie (Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko).

V decembri 2013 Komisia oznámila, že tieto dohody sú v rozpore s právom EÚ a je potrebné ich otvoriť a opätovne prerokovať. Gazprom a predstavitelia Ruska však dali jasne najavo, že nemajú v úmysle akokoľvek pozastaviť výstavbu plynovodu. Bilaterálne zmluvy sú podľa nich v súlade s medzinárodným právom, ktoré je nadradené európskemu.

Všetky dotknuté európske krajiny súhlasili s tým, že Európska komisia ich bude zastupovať v otázke zosúladenia dohôd s právom EÚ.

Hrozby súdov z každej strany

Chizkov uviedol, že ak 6 krajín EÚ poverilo Komisiu rokovať v ich mene, potom by sa rokovania mali sústrediť na to, ako prispôsobiť tretí liberalizačný balík, schválený v roku 2009, medzivládnym dohodám, ktoré krajiny podpísali v období január 2008 – apríl 2010, a nie naopak. Jedným z hlavných cieľov legislatívneho balíka je predísť dominancii jedného dodávateľa energie, ktorý by zároveň kontroloval distribúciu.

Ruský veľvyslanec poznamenal, že 3. energetický balík nebol „najlepším vynálezom EÚ“ a väčšina energetických projektov aj tak využíva možnosť výnimky z jeho ustanovení. Chizkov tiež spochybnil rozsah pôsobnosti pravidiel, keďže ovplyvňujú aj nečlenské štáty EÚ, ako napríklad Srbsko.

To je členom Energetického spoločenstva, v rámci ktorého sa aplikujú normy EÚ v oblasti energetiky.

Ruská taktika je jasná. Ak by signatári bilaterálnych dohôd nesplnili svoje záväzky voči Moskve, mohla by podať sťažnosť na medzinárodný súd, kde by podľa analytikov pravdepodobne uspela. Dotknuté európske krajiny sa tak ocitli v pasci. Ak totiž budú pokračovať vo výstavbe plynovodu bez doriešenia tejto právnej záležitosti s Európskou komisiou, pravdepodobne budú čeliť infringementom a konaniu pred európskymi súdmi.

Ďalšie kroky

  • 17. január 2014: stretnutie ruského ministra pre energetiku Alexandra Novaka a eurokomisára Gunthera Oettingera
  • 28. január 2014: summit EÚ – Rusko