Prepájajú sa plynovody medzi Maďarskom a Slovenskom

Plynovod bude stáť viac ako 100 miliónov eur. Z toho 30 miliónov pokryje finančná podpora v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktorý na energetické projekty vyčlenil asi 2,4 miliardy eur. Plynovod by mal zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska v prípade plynovej krízy podobnej tej z januára 2009.

Eustream projekt realizuje v spolupráci s maďarským prepravcom plynu, spoločnosťou FGSZ Zrt. Zatiaľ je podpísané memorandum o porozumení, na základe ktorého sa budú analyzovať možnosti prepojenia slovenskej a maďarskej siete.

„Vytvorením nového prepojenia existujúcej plynovej sústavy v našom regióne chceme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu pre Slovensko ako aj likvidite trhu v strednej Európe“, povedal Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Spoločnosť Eustream je najväčším prepravcom ruského plynu v EÚ. Vznikla 1. Júla 2006 odčlenením prepravných aktivít od Slovenského plynárskeho priemyslu (SPP).