Rafinérie chcú znižovať emisie

Ropné rafinérie budú pravdepodobne patriť medzi sektory, ktoré budú aj po roku 2013 dostávať bezplatné emisné povolenky. Sú energeticky intenzívne, takže plný nákup na aukciách by im výraznejšie zvýšil náklady, a mohlo by hroziť presunutie výroby mimo EÚ.

Unikátny projekt

Napriek tomu však spracovatelia ropy hľadajú spôsoby, ako zvýšiť energetickú efektívnosť. Ušetria tým nie len emisie, ale aj výrobné náklady. Jedným zo spôsobov je kogenerácia – technológia na simultánnu výrobu tepla a elektriny. Rafinérie si väčšinou vyrábajú elektrinu pre svoju spotrebu, a teplo zas môžu dodávať do mestských rozvodných sietí, či využiť na výrobu pary, ktorá je potom ďalej používaná v priemyselnom procese.

Firma ExxonMobil však otvorila tento týždeň v Antverpách unikátny systém kogenerácie. Namiesto toho, aby prebytočné teplo dodávala do mestského systému, využíva ho na zohrievanie nespracovanej suroviny, ktorým sa z nej rafinujú ropné produkty. Firma tak dokázala ušetriť takmer polovicu paliva, ktoré by na to inak musela spotrebovať.

Podľa jedného z riaditeľov ExxonMobil, Darrena Woodsa, je kogenerácia dobrým príkladom toho, ako sa ropné spoločnosti rozhodujú investovať do energetickej efektívnosti pod tlakom trhu, nie vládnej podpory.

Tlak EÚ

Európske rafinérie znepokojili plány Komisie na prísnejšiu emisnú politiku. Upozorňovali na hrozbu straty konkurencieschopnosti a presunu výroby do krajín s menej prísnymi normami.

Revidovaná Schéma obchodovania s emisiami (EU ETS), prijatá v decembri minulého roku v rámci energeticko-klimatického balíka, plánuje obmedziť emisie do roku 2020 o 21% (v porovnaní s úrovňou v 2005). Emisné povolenky majú byť v princípe predávané na trhu, nie prideľované bezplatne vládami, ako doteraz. Energeticky intenzívnym sektorom sa však podarilo získať výnimky. Ak splnia určité kritériá, do roku 2017 môžu dostávať povolenky bezplatne.

Isabelle Muller, generálna tajomníčka združenia Europia (Európske združenie ropného priemyslu) pre EurActiv povedala, že priemysel znepokojuje, že ak nebude stanovené globálna cena emisií, Európa sa ocitne v konkurenčnej nevýhode.

Ďalšie kroky

  • 26.-27. marec 2009: o globálnych klimatických rokovaniach sa diskutuje aj na Európskom podnikateľskom summite
  • 31. december 2009: termín, do ktorého má Komisia zverejniť zoznam sektorov, ktoré sú ohrozené presunom výroby do zahraničia
  • 2013: revidovaná EU ETS vstupuje do platnosti