Rehn: Turecko môže byť energetickou križovatkou

„Energetika je oblasťou, v ktorej je mimoriadne ľahké vidieť prínosy tureckého prístupového procesu do EÚ“, povedal komisár pre rozširovanie Olli Rehn na seminári organizovanom bruselským think-tankom European Policy Centre (4. marec 2009).

Turecko môže podľa neho pomôcť Únii diverzifikovať a zabezpečiť energetické dodávky. Integrácia Turecka do vnútorného energetického trhu EÚ zas pomôže Turecku vystavať fungujúci, spoľahlivý vnútorný trh a infraštruktúru potrebnú pre rýchly a udržateľný rast.

Cez Turecko prechádza plynovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, ktorý prináša kaspickú ropu na európske trhy mimo územia Ruska, a zároveň je kľúčovým partnerom pre plánovaný plynovod Nabucco. „EÚ má trh, Turecko má geografiu. Dosiahnuť to môžeme len spolu“, povedal komisár.

Ak sa má Turecko stať energetickou križovatkou, geografická poloha mu nestačí. „Turecko bude musieť zaviesť zmeny vo svojej energetickej politike. Ide napríklad o zavedenie jasných a presaditeľných pravidiel pre transmisiu plynu, liberalizáciu tureckého domáceho trhu, minimálne s plynom, a zvýšenie investícií do infraštruktúry, najmä do zásobníkov plynu“, povedal komisár.

Energetickú spoluprácu s Tureckom však brzdí, že v predvstupových rokovaniach nie je zatiaľ otvorená kapitola Energetika. Turecký premiér už koncom januára pohrozil, že ak sa nebude prístupový proces hýbať, jeho vláda stiahne podporu pre plynovod Nabucco.

Olli Rehn sa snažil dať najavo, že spolupráca v energetike nemôže byť podmienená otvorením kapitoly. „Naopak, hlbšia energetická spolupráca môže prispieť k vytvoreniu prostredia vhodného na otvorenie rokovaní v kapitole Energetika.“