Ropné spoločnosti objavili najstarší africký národný park

Zdroj: Gorily v Národnom parku Virunga (KDR), Wikimedia

Výnimka sa až 85 % územia národného parku, uvádza sa v správe, ktorú pre Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vypracovala poradenská firma Dalberg.

Národný park Virunga leží na východe Demokratickej republiky Kongo a je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO a je vysoko cenený aj pre svoju biologickú diverzitu, najväčšiu na celom kontinente. Národný park je domovom ohrozených horských goríl, neaktívnych sopiek, ľadovcov. 

Britská firma Soco International PLC prostredníctvom svojej pobočky v krajine napriek tomu využíva výnimku v konžskom zákone o ochrane prírody určenú pre „vedecké aktivity“.

Riaditeľ Úradu európskej politiky Svetového fondu na ochranu prírody Tony Long tvrdí, že prieskumná činnosť firmy Soco stačí na to, aby viedla k vyklčovaniu lesa, zhoršenie kvality životného prostredia a mohla by viesť k strate biodiverzity.

„Povolenie na ropný prieskum znamená vymazanie minulých aj súčasných investícií do tohto parku. V záujme ochrany dedičstva by mala EÚ podporovať integritu parku a plne podporovať vládu Demokratickej republiky Kongo v rozvoji trvalo udržateľných energetických alternatív“, povedal Tony Long.

Európska komisia poskytuje finančnú pomoc pre zachovanie parku Virunga už štvrť storočia.

Správa o ekonomickej hodnote Národného parku Virunga uvádza, že pri udržateľnom spravovaní by národný park mohol každoročne priniesť do ekonomiky Konga 830 miliónov eur a vytvoriť 45 tisíc stálych pracovných miest.

K pozitívnej transformácii by mohli podľa WWF prispieť investície do vodnej energie, rybárstva a ekoturizmu.

Afrika má pri tom s ťažbou ropy v citlivých oblastiach neblahé skúsenosti. Na miestach ako je provincia Bas Congo (KDR) alebo v delte Nigeru (Nigéria) spôsobili úniky ropy, presakovanie z potrubí a spaľovanie zemného plynu znečistenie vody, pôdy a ovzdušia toxínmi.

„Znečisťujúce látky z prieskumných vrtov obsahujú oxidy dusíka, kysličník uhoľnatý, oxid siričitý a prchavé organické zlúčeniny. Prieskumné vrty môžu tiež môžu spôsobiť prenikanie povrchového znečistenia do podzemných vôd“, uvádza sa v správe.

Vystavenie sa tomuto znečisteniu môže spôsobiť zdravotné problémy ako sú dýchacie infekcie alebo otravu z kontaminovanej vody.

Antisociálne ihrisko

Oblasti vyhladené na ťažbu ropy sa tiež ľahko stávajú „ihriskom“ pre nelegálne živly, pytliakov, zlodejov dreva a ozbrojencov.

Svetový fond na ochranu prírody vyzýva v svojej správe vládu Konga, medzinárodné orgány a akcionárov, aby prinútili ropnú firmu zastaviť všetky prieskumné aktivity v parku Virunga.

Povolenie na ropný prieskum v krajine poskytla konžská vláda aj francúzskej spoločnosti Total a juhoafrickej spoločnosti Sacoil. Predseda spoločnosti Total Christophe de Margerie však na stretnutí 17. mája 2013 oznámil „záväzok rešpektovať súčasné hranice“ parku Virunga a všetkých lokalít svetového dedičstva UNESCO.

K dnešnému dňu vyjadrila zámer ťažiť ropu priamo v parku iba spoločnosť Soco. V e-mailovom stanovisku predseda správnej rady spoločnosti Soco, Rui de Sousa napísal, že zmena hraníc parku Virunga je výlučne záležitosťou konžskej vlády. Spoločnosť sa bráni, že všetky aktivity v parku sa dejú s vedomím a výslovným súhlasom vlády KDR. 

„Napriek názorom Svetového fondu na ochranu prírody je spoločnosť Soco mimoriadne citlivá k environmentálnemu významu Národného parku Virunga. Rozvoj a udržateľnosť životného prostredia sa navzájom nevylučujú“, tvrdí de Sousa.