Rusko ako kedysi – do Afriky

Krátka správa

Ruský štátny monopol Gazprom ponúkol Nigérii spoluprácu. Gazprom sa už dávnejšie netají ambíciou kontrolovať ložiská zemného plynu po celom svete. Výkonný riaditeľ spoločnosti, Alexej Miller, v júni 2007 konštatoval, že firma sa z pozície národného šampióna úspešne pretransformovala na konkurencieschopného svetového energetického hráča.

Nigéria je krajinou, ktorá sa zaraďuje k svetovým plynárenským lídrom. Ako píše denník Financial Times, v súčasnosti je 8. najväčším vývozcom vo svete a na jej území sa okrem toho nachádza ešte 7 obrovských ložísk zemného plynu, ktoré nie sú zatiaľ využívané. Podľa denníka navrhuje ruská spoločnosť výmenný obchod: prístup k ložiskám zemného plynu, ktorých cenou bude vybudovanie nigérijskej plynovodnej infraštruktúry.

Nigerský export plynu je spomedzi afrických krajín najobjemnejší. Umožňujú to nielen bohaté náleziská tejto energetickej suroviny, ale aj strategická poloha a dostupnosť prístavov v delte Nigeru. Plyn je ochladený, skvapalnený a tankermi prepravovaný kamkoľvek do sveta, predovšetkým však do EÚ a USA. Práve pre technológiu skvapalňovania a tankerového transportu je krajina zaujímavá. Egypt, Austrália, Irán, ale i samotné Rusko zatiaľ takýmto spôsobom surovinu veľmi neprepravujú. Ich transport je odkázaný na plynovodnú infraštruktúru, ktorá má ale svoje praktické problémy (prechádza mnohými krajinami a transport je tak náchylnejší na rôzne geopolitické činitele). Jediným problémom, ktorý môže spoluprácu s Nigériou sťažovať, je potreba zvýšenej bezpečnostnej aktivity v okolí zariadení a infraštruktúry, aby sa zabezpečila ochrana pred rôznymi útokmi.

Ruská spoločnosť Gazprom však nie je jedinou, ktorá má záujem o intenzívny vstup na africký energetický trh ako taký. Napríklad spoločnosti Chevron, Total, BP a Eni prijali rozhodnutie o inštalovaní technológie skvapalňovania v Angole. Čo sa týka Nigérie, Hospodárske noviny na margo Gazpromu píšu: „Sú pripravení poraziť Číňanov, Indov aj Američanov.“

Ruský štátny monopol ide významne investovať aj v Líbyi. V decembri 2007 vyhral tender na rozvoj tamojších nálezísk. Očakáva sa objem investície 100 mil. amerických dolárov. Popri Gazprome sa na projekte budú podieľať aj ruské spoločnosti Lukoil a Novatek, ktoré sú v súkromných rukách. Líbya je krajinou so štvrtými  najväčšími zásobami plynu v Afrike.

Za zmienku stojí aj transakcia v Afrike. Ruská súkromná spoločnosť Novatek kúpila začiatkom jesene 2007 práva na polovicu tamojších predpokladaných morských a pobrežných nálezísk plynu v krajine. Prieskum ložísk by mal potrvať štyri roky. Táto najväčšia súkromná ruská firma kúpila práva pre komerčné využívanie objavených ložísk na obdobie 20, resp. po predĺžení predpokladaného prieskumného obdobia na 25 rokov. Aj napriek tomu, že Novatek je najväčšou ruskou súkromnou firmou, na trhu so zemným plynom sa podieľa len 4%. Takýto status umožňuje Gazpromu, aby mal značný vplyv na marketingovú stratégiu spoločnosti aj bez vlastníckeho podielu.