Lavrov odmieta obvinenia EÚ voči Gazpromu

Zdroj: TASR

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov včera označil obvinenia Európskej komisie voči plynárenskému koncernu Gazprom za „neprijateľné“ s tým, že EÚ sa iba pokúša uplatňovať pravidlá Tretieho energetického balíčka z roku 2009 retroaktívne.

Komisia včera ruskej štátnej spoločnosti zaslala oficiálne oznámenie so zoznamom námietok, v ktorom Gazprom obviňuje zo zneužívania dominantného postavenia a porušovania hospodárskej súťaže na plynárenských trhoch krajín strednej a východnej Európy.

Na základe vyšetrovania, ktoré uskutočnila exekutíva EÚ, komisia zastáva predbežný názor, že Gazprom porušuje protimonopolné pravidlá EÚ tým, že uplatňuje všeobecnú stratégiu zameranú na delenie trhov so zemným plynom v strednej a východnej Európe. Týka sa to napríklad obmedzovania možností svojich odberateľov opätovne cezhranične predávať zemný plyn.

Táto stratégia podľa Komisie mohla Gazpromu umožniť, aby v niektorých členských štátoch únie účtoval neprimerané ceny. Gazprom tiež mohol zneužiť svoje dominantné postavenie na trhu spôsobom, že dodávky zemného plynu podmienil tým, aby veľkoobchodníci prijali určité záväzky v oblasti infraštruktúry na prepravu zemného plynu.

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová včera naznačila, že Gazprom mohol vytvoriť umelé prekážky, ktoré znemožňujú tok plynu z určitých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov do iných štátov a ktoré bránia cezhraničnej hospodárskej súťaži.

„Tým, že vnútroštátne trhy so zemným plynom udržiava vo vzájomnej izolácii, Gazprom mohol účtovať ceny, ktoré v tejto fáze považujeme za neprimerané. Ak by sa naše obavy potvrdili, Gazprom by musel niesť právne následky svojho správania," skonštatovala eurokomisárka na tlačovej komnferencii.

Dohodu porušujete vy!

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov sa podľa ruských agentúr domnieva, že bilaterálne dohody medzi Gazpromom a európskymi partnermi boli v čase ich podpisu v súlade s existujúcimi pravidlami únie.

„Keď EÚ prijala Tretí energetický balíček začala vyžadovať  oddelenie výroby, prepravy a distribúcie zemného plynu. Boli tam, a stále sú tu, pokusy tieto pravidlá uplatňovať spätne aj na staršie zmluvy. To je absolútne neprijateľné, prinajmenšom preto, že máme Dohodu o partnerstve a spolupráci s EÚ od roku 1999, ktorú nikto nezrušil a v ktorej sa hovorí, že ani jedna strana nepodnikne kroky, ktoré by viedli k zhoršeniu podmienok na podnikanie,“ povedal Lavrov.

EurActiv.com upozornil, že hoci dátum bilaterálnej dohody nie je správny, Lavrov môže mať pravdu. Článok 34 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom, ktorá vstúpila do platnosti v decembri 1997 sa hovorí, že „strany vynaložia maximálne možné úsilie na to, aby sa vyhli prijímaniu takých opatrení alebo postupov, ktoré by zhoršili podmienky na vznik a prevádzku spoločností v porovnaní so situáciou ku dňu podpisu tejto dohody.“

Lavrovov argument nie je pre EÚ vôbec nový. Na decembrovom summite v roku 2012 ruský prezident Vladimír Putin povedal vtedajšiemu predsedovi Komisie José Manuelovi Barrosovi, že si má „otvoriť článok 34 základnej zmluvy s EÚ a prečítať si ho.“

Pokiaľ ide o námietky Komisie ohľadom nekalej cenotvorby, Putin v roku 2012, kedy Komisia začala vyšetrovanie Gazpromu, vyhlásil, že „prepojenie cien plynu a ropy nie je ruským výmyslom, ale vznikolo v Holandsku na začiatku minulého storočia. Odvtedy sa uplatňuje bez problémov. Cena ropy je stanovená na svetových trhoch a nie je administratívnym prostriedkom.“

Odkazoval tak na praktiky holandskej spoločnosti Groningen, ktorá využívala špecifické pravidlá prie stanovovaní cien plynu v dlhodobých kontraktoch od roku 1962.

EurActiv/TASR