Rusko sa WTO sťažuje na tretí energetický balík

Moskva požiadala WTO o konzultácie v oblasti produkcie, dodávok a prepravy zemného plyn alebo elektriny a údajne diskriminačné požiadavky pre certifikáciu vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré súvisia s tzv. unbundlingom. Rusko sa sťažuje aj na požiadavku EÚ zabezpečiť prístup k prepravnej kapacite plynárenských sústav a elektrizačných sietí  iným prevádzkovateľom služieb.

Tieto opatrenia sú podľa Ruska v rozpore so záväzkami, ktoré Únii vyplývajú zo Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a Dohody o založení WTO.

„EÚ je presvedčená, že energetická reguláciu, ktorú teraz Rusko spochybňuje, je plne v súlade s pravidlami WTO a je pripravená vysvetliť to v konzultáciách s Ruskom,“ reagoval hovorca komisára pre obchod John Clancy.

V pozadí výhrad je predovšetkým projekt Južný tok (South Stream). Plynovod, ktorý sa stavia po dne Čierneho mora na Balkán, bol plánovaný výlučne pre dodávky ruského plynu ako alternatívna trasa voči tranzitu cez Ukrajinu.

Vyšetrovanie EK vs. WTO

Európska komisia vlani v decembri uviedla, že bilaterálne dohody, ktoré uzavrelo Rusko so 6 členskými štátmi EÚ a Srbskom, o výstavbe budovania plynovodu, sú v rozpore s európskou legislatívou a musia sa opätovne prerokovať. (EurActiv, 5.12.2014)

Dohody považuje za problémové najmä v troch oblastiach. Ide o dodržanie pravidiel o vlastníckom unbundlingu pri prepravnej sieti, podľa ktorých Gazprom nemôže byť dodávateľom a zároveň majiteľom produkčnej kapacity aj prepravnej siete. Druhou je prístup tretích strán k plynovodu, čím sa vylučuje exkluzívne právo Gazpromu a treťou je štruktúra taríf.

Žiadosť o konzultácie je vo WTO formálnym začatím sporu. Stranám poskytuje príležitosť diskutovať o spornej otázke a nájsť uspokojivé riešenie, pričom tieto bilaterálne rokovania majú začať do 30 dní. Ak sa následne do 60 dní záležitosť nepodarí vyriešiť, navrhovateľ môže požiadať o rozsúdenie panelom, ktorý bude vytvorený.