Šéf energetiky Piebalgs varuje

Krátka správa

Do roku 2030 sa očakáva zdvojnásobenie dopytu po energiách, povedal na Švajčiarskom energetickom kongrese Andris Piebalgs, komisár zodpovedný za energetiku. Otázne podľa neho zostáva, či budú zásoby a denná miera ťažby ropy postačovať na pokrytie tak veľkej energetickej spotreby.

Komisár uznáva, že v súčasnosti dominuje energetickým diskusiám téma obnoviteľných zdrojov. Komisia totiž plánuje 23. januára publikovať návrh smernice o obnoviteľných zdrojoch (EurActiv 16/01/08). Piebalgs však zdôraznil, že aj keď sa zraky politikov v súčasnosti upierajú na redukciu tvorby skleníkových plynov a klimatické ciele, nik by nemal zabúdať na rolu fosílnych palív.

EÚ nemôže “závisieť” od svojho “starého, fosílne energetického systému”, povedal komisár. Pre Spoločenstvo je dôležité, aby sa venovalo obom výzvam súčasne: ako energetickej bezpečnosti, tak aj klimatickým zmenám. V tomto smere je potrebné uvažovať o teórii dosiahnutia ropného stropu. Na jednej strane niektorí vedci odhadujú, že miera dennej ťažby dosiahne svoj vrchol niekedy v priebehu nasledujúcich 20 rokov, iní však tvrdia, že ropný strop dosahujeme už dnes.

Zdôrazňujúc potenciálnu závažnosť problému komisár spomenul, že ropnú krízu v 70-tych rokoch spôsobil len 5% rozdiel medzi ponukou a dopytom. V dobe, kedy bude svetová denná ťažba suroviny dosahovať svoj strop, sa bude rozdiel medzi dopytom a ponukou prehlbovať každým rokom o 4%. Inými slovami, v období 5 rokov sa rozdiel zvýši až o 20%. Hoci sa komisár odvolával na množstvo štúdií, nespomenul konkrétne mená ich autorov alebo názvy inštitúcií, ktoré ich vydali.

Komisia sa doteraz detailne nezaoberala rizikom dosiahnutia ropného stropu. A ak sa aj zaoberala, nebolo to verejnou formou. Zámery Piebalgsovych slov tak možno len odhadovať. Nie je jasné, či sú signálom, že EÚ má v úmysle venovať viac pozornosti tejto otázke alebo nie.

Samotný ropný priemysel je v otázke zostávajúcich ropných rezerv nejednotný. Niektoré firmy, napríklad Chevron, už začali organizovať verejné kampane na budovanie povedomia o potenciálnom nedostatku zásob fosílnych palív. Iné firmy, napríklad British Petroleum, tvrdia, že obavy z nedostatku ropy sú “zavádzajúce.”