Slovensko má európsky unikát: Ropovodný informačný systém

Zdroj: TASR

Slovenská štátna ropovodná spoločnosť Transpetrol predstavila svoj unikátny Ropovodný informačný systém (RIS), ktorý patrí medzi najkomplexnejšie v Európe.

„Tento systém, je v rámci EÚ jedinečný, pretože žiaden z partnerov spoločnosti Transpetrol nemá o prevádzke ropovodnej siete takéto detailné informácie,“ prezradil pri predstavovaní informačného systému riaditeľ Transpetrolu pre prepravu a prevádzku Martin Ružinský.

Na rozdiel od konkurenčných systémov RIS modeluje ropovodný systém aj s okolitým územím v šírke 2km pozdĺž celej trasy ropovodu Družba od hranice s Ukrajinou až po Českú republiku.

Medzi najdôležitejšie databázy patria informácie z vnútornej diagnostiky potrubia. Takzvaným ježkovaním RIS získava presné dáta o hrúbke steny prepravného systému a dokáže tak detekovať prípadný nebezpečný úbytok materiálu.  

„Vďaka technickej kontrole potrubia vieme odhaliť prípadné defekty ešte predtým, ako vzniknú,“ priblížil na tlačovej konferencii Ružinský. Posledná vnútorná inšpekcia ropovodu sa uskutočnila v roku 2013.

Dôležitou súčasťou slovenského bezpečnostného systému sú aj tzv. ortofoto mapy, ktoré analyzujú okolitý terén a geologické objekty, ktoré by mohli mať vplyv na celistvosť ropovodu. Zvýšená pozornosť sa venuje najmä miestam s prípadnou hrozbou zosuvov, či chráneným a zastavaným územiam.

Environmentálno-technický informačný systém, ktorý sa buduje už 15 rokov, sa využíva primárne na detekciu možných defektov ropovodu Družba. Počíta sa s ním však aj pri monitorovaní ropovodného prepojenia Bratislava-Swechat, či záložného ropovodu Adria, ktorý by mal byť spustený do prevádzky už v marci 2015.

Zdroj: Transpetrol