Spaľovanie uhlia údajne stojí naše zdravie ročne 43 miliárd eur

Zdroj: TASR; autor: AP/Frank Augstein

Nezisková sieť organizácií HEAL vypočítala náklady za zdravotné komplikácie súvisiace s výrobou energie z uhlia. Došla k sume 42,8 miliárd eur ročne.

Do výpočtov zahrnula emisie prachových častíc, oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) i druhotných jemných častíc, ktoré vznikajú pri ich interakcii v atmosfére. Ide o prvé ekonomické vyhodnotenie zdravotných nákladov spojených so znečistením ovzdušia z tepelných elektrární na uhlie v Európe.

„Toto dôležité hospodárske hodnotenie predstavuje nezaplatený účet za zdravie, ktorý by sa mal brať do úvahy pri určovaní energetickej politiky,“ uviedla Génon K. Jensen, výkonná riaditeľka Aliancie pre zdravie a životné prostredie (HEAL).

Podľa autorov správy je spaľovanie uhlia v Európskej únii každoročne zodpovedné za 18.200 predčasných úmrtí, 8.500 nových prípadov chronickej bronchitídy a viac ako 4 milióny dní práceneschopnosti.

Spotreba uhlia sa zvyšuje

Štúdia tiež obsahuje výpovede rôznych medicínskych odborníkov či politikov o obavách súvisiacich s používaním uhlia.

„Riešenie znečistenia ovzdušia len z uhoľných elektrární má potenciál priniesť značné úspory do rozpočtov zdravotníctva, najmú vzhľadom k tomu, že elektráreň na uhlie je priemerne v prevádzke najmenej 40 rokov,“ zdôraznil Jean-Paul Sculier, tajomník pre európske záležitosti v Európskej respirologickej spoločnosti (ERS).

Nemecký europoslanec Peter Liese (EĽS) dodal: „EÚ sa zaviazala chrániť verejné zdravie pred znečistením ovzdušia a tiež dopadmi klimatickej zmeny. Keďže spotreba uhlia sa v súčasnosti v Európe zvyšuje, existuje značná hrozba pre zdravie ľudí z krátkodobého i dlhodobého hľadiska.“

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) koncom minulého roku uviedla, že v roku 2017 by sa uhlie mohlo opäť stať najrozšírenejším energetickým zdrojom a predbehnúť dokonca ropu. Dopyt po uhlí totiž rastie v takmer všetkých regiónoch sveta s výnimkou USA, kde ho nahrádza bridlicový plyn.

Lacné americké uhlie sa navyše vyváža do Európy, kde zvyšuje emisie skleníkových plynov.

Údaje a metódy EÚ

„Nečakane vysoké náklady pre ľudské zdravie by mali spustiť významné premyslenie energetickej politiky EÚ,“ uviedla Jensen.

V správe aliancie HEAL sa použil prístup analýzy dráh dopadov (impact pathway approach, IPA), ktorý EÚ používa pre hodnotenie regulácie kvality ovzdušia od polovice 90. rokov. Pre kvantifikáciu emisií častíc použili údaje Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rok 2009, vyhodnotili vystavenie ľudí jednotlivým znečisťujúcim látkam, aplikovali funkciu odpovedi na zložku  a vypočítali finančné náklady, pričom využili ďalší program schválený Európskou úniou pre čistý vzduch (CAFE).

Do top 20 elektrární na uhlie, ktoré najviac škodia zdraviu, sa dostala aj slovenská elektráreň Nováky. Náklady sa v štúdii prepočítavali na krajinu, per capita aj na kWh elektriny.