Štúdia spochybňuje prínosy kreditov CDM pre uhoľné elektrárne

Štockholmský environmentálny inštitút (SEI) výsledky svojho výskumu publikoval v rovnakom čase ako americké ministerstvo pre energetiku potvrdilo, že v roku 2010 sa objem emisií skleníkových plynov zvýšil o 6 %, čo je najvyšší nárast od kedy sa emisie zaznamenávajú.

„Potrebujeme zmeniť hru a tieto investície nás nanešťastie chytili do pasce tej istej hry, v ktorej sme,“ uviedol pre EurActiv Michael Lazarus, jeden z autorov správy. „Toto nie je cesta k stabilizácii klímy.“

Od roku 2007 nová metodológia v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) umožnila, aby do roku 2020 projekty „čistejších“ uhoľných elektrární získali až 451 miliónov jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER).

Avšak analýza inštitútu SEI, ktorý založila švédska vláda, hovorí, že väčšina týchto elektrární by sa pravdepodobne postavila v „čistejšej“ verzii aj bez získaných kreditov.

„Je veľmi nepravdepodobné, že značný podiel, ak vôbec nejaký, týchto uhoľných projektov sú skutočne doplnkové,“ uvádza sa v štúdii. Jej autori identifikovali „systematické chyby“ pri používaní novej metodológie ACM0013 (napr. vysoké emisné východiská a zveličené prínosy nových elektrární na uhlie). To by mohlo viesť k nadbytočnému prideľovaniu jednotiek CER do výšky „približne 250 %“.

„Na základe našej skúsenosti väčšina vyprodukovaných kreditov pravdepodobne nie sú skutočné a dodatočné,“ uviedol Lazarus, ktorý pôsobil ako člen panela CDM pre metodológiu.

Zástupcovia medzinárodných orgánov pre financovanie boja s klimatickou zmenou stále veria, že ide o správny spôsob znižovania emisií, ktorý treba podporiť.

„Ak niekto zavedie „super-kritickú“ [technológiu] namiesto tuctovej elektrárne a výsledkom je, že existuje veľa klimatického financovania, pre mňa to je pozitívne,“ povedal pre EurActiv jeden z predstaviteľov. „Čokoľvek, čo pomáha rozvojovým krajinám sveta znížiť východisko pre emisie CO2 je dobré. Pomáha to životnému prostrediu. To je ten všeobecný koncept.“

Na podporu z CDM čaká 45 projektov elektrární na uhlie v Indii a Číne. Šesť z nich už schválili pre generovanie uhlíkových kreditov a ďalších 39 sú v štádiu potvrdenia alebo posudzovania.

Štúdiu SEI uvádza, že podľa súčasných pravidiel by podporu z CDM mohlo získať takmer 80 gigawattow energie z nových uhoľných elektrární, čo by pri cene €8 za CER predstavovalo 3 až 4 miliardy výnosov z CER.“

Metodológia ACM0013 vyžaduje, aby projekty preukázali, že CDM hrá rozhodnú rolu v ich posune k efektívnejším „super-kritickým“ alebo „ultra-kritickým“ technológiám. Vďaka nim vypúšťajú menej CO2 ako bežné elektrárne na uhlie, ale stále dvakrát viac ako elektrárne na plyn.

Avšak podľa správy SEI sú ďalšie faktory ako „neustály nedostatok uhlia, stúpajúce ceny [uhlia] a potreba riešiť veľké deficity dodávok elektriny“ oveľa pravdepodobnejšími dôvodmi pre technologický pokrok než tržby z CER.

Okrajové redukcie emisií skleníkových plynov sa tak vykupujú na úkor 400 miliónov ton CO2 ročne vypúšťaných do ovzdušia.

Podľa autorov správy je preto „zásadné prehodnotiť či by systém založený na offsetoch, čisto stimulačný systém ako je CDM mal vôbec podporovať investície do uhlia“.

Ďalšie kroky

  • 21. novembra 2011: výkonná rada CDM bude zváži novú analýzu metodológie pre posudzovanie elektrární na uhlie
  • november 2011: očakáva sa, že EÚ zverejní štúdiu o integrite CDM