TTIP: Únia tlačí na USA kvôli exportu ropy a plynu

EÚ chce v rámci snahy odpútať sa energeticky od Ruska získať prístup k americkým nerastným surovinám. Vyplýva to z uniknutého pracovného dokumentu k stratégii vyjednávania, ktorý zverejnil americký Washington Post.

Spojené štáty už predbehli Saudskú Arábiu a sú najväčším svetovým producentom ropy a plynu. Vývoz zakázali ešte v roku 1975, aby si zabezpečili rezervy pre prípad opakovania ropnej krízy z roku 1973.

Ťažba ropy a plynu sa v USA rozmohla v minulej dekáde najmä vďaka metóde hydraulického štiepenia.

„Súčasná kríza na Ukrajine potvrdzuje delikátnu situáciu, v ktorej sa EÚ nachádza pokiaľ ide o energetickú závislosť,“ uvádza sa v uniknutom dokumente.

Jeho zverejnenie prichádza tesne pred ďalším kolom rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), ktoré sa začne tento mesiac.  Ak by a dohodu podarilo vyrokovať a schváliť, pokrývala by 40 % svetového HDP veľkú časť svetového obchodu a investícií.

Až 42 % ropy dovážanej do Európy prichádza z bývalého Sovietskeho zväzu. Tretina dodávok je z Ruska a väčšina z nich ide cez Ukrajinu. Aj Nemecko ako najväčšia krajina EÚ získava polovicu svojej ropy z bývalého sovietskeho zväzu a zároveň postupne opúšťa jadrovú energiu.

„EÚ a USA stáli za posledných 10 rokov v čele boja proti obchodným obmedzeniam, ako sa ukázalo aj v úspešnom spoločnom postupe proti obmedzeniu vývozu nerastných surovín, vrátane vzácnych zemín, z Číny. Ak bojujeme proti nacionalizmu v oblasti nerastných surovinách voči tretím krajinám a pritom ponechávame obchodné obmedzenia medzi sebou, vysiela to zlý signál našim partnerom a umožňuje im to interpretovať pravidlá obchodu spôsobom, ktorý môže byť pre naše ekonomiky zničujúci,“ píše sa v dokumente Rady EÚ.

Z textu tiež vyplýva, že USA zatiaľ ochotu diskutovať o zrušení zákazu v priebehu rokovaní neprejavili.

Mimovládne organizácie z oblasti ochrany životného prostredia budú snahu EÚ o získanie právne vynútiteľného záväzku exportovať ropu a plyn kritizovať. Predpokladajú, že povedie ešte k masívnejšej ťažbe a škodách na životnom prostredí.  

Ďalšie kroky:

  • Polovica júla: šieste kolo rokovaní o TTIP
  • Koniec roka 2014: Predbežný termín pre ukončenie rokovaní.