Uhoľný priemysel prispieva k svetovému nedostatku vody

Zdroj: EurActiv.com

Jedna 500 MW uhoľná elektráreň spotrebuje na chladenie každé tri minúty vodu v objeme jedného olympijského bazéna, upozorňuje nová správa, ktorú dnes publikoval Greenpeace International.

Práve nedostatok vody lídri Svetového ekonomického fóra identifikovali ako najväčšie riziko, ktorému bude svet čeliť v najbližších desiatich rokoch.

Spáva, ktorú Greenpeace zverejnil pri príležitosti Dňa vody, podrobne skúma spotrebu vody každej zo 8359 svetových uhoľných elektrární a pridáva aj prehľad o spotrebe tých ešte len plánovaných.

Zároveň kombinuje objemy vody, ktoré sa využívajú na produkciu energie (84 % vody) a objemy, ktoré sa spotrebujú už pri ťažbe uhlia (16 % vody).

Výskumníci odhadujú, že svetové uhoľné kapacity na výrobu elektrickej energie spotrebujú ročne asi toľko vody koľko na pokrytie svojich základných potrieb použije približne miliarda ľudí.

„Už dnes vieme, že uhlie znečisťuje nie len našu oblohu a prispieva ku klimatickým zmenám ale oberá nás aj o naše najcennejšie zdroje,“ povedal koordinátor kampane Greenpeace Harri Lammi.

Aj v “červenej zóne”

Až 44 % existujúcich uhoľných elektrární a 45 % plánovaných kapacít sa nachádza v oblastiach, ktoré už dnes zažívajú nedostatok sladkovodnej vody a v ktorých spotreba vody ľuďmi vážne ovplyvňuje priľahlé ekosystémy.

Približne polovica navrhovaných uhoľných projektov na „červenom zozname“  Greenpeacu, teda v regiónoch v ktorých sa voda nestíha „prirodzene doplňovať,“ je v Číne. Turecko a India plánujú postaviť v týchto oblastiach až 13 % nových uhoľných elektrární.

Hoci správa pracovala s presnejšími údajmi ostáva viac menej v súlade so zverejnenými dátami Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) z roku 2012. IEA odhadovala, že spotreba vody na výrobu elektriny sa medzi rokmi 2010 až 2030 zvýši o 85 %.

Greenpeace zároveň vyzval svetových lídrov, aby zastavili „uhoľnú expanziu“ v oblastiach trpiacich nedostatkom vody a nahradili uhoľné elektrárne, ktoré využívajú zastaralé technológie obnoviteľnými zdrojmi energie.

„Vlády musia uznať, že nahradením uhlia obnoviteľnými zdrojmi prispejú nie len k plneniu klimatických dohôd ale aj k obrovským úsporám vody,“ povedala Iris Cheng, ktorá je jednou z hlavných autoriek správy.