V Bruseli podpísali memorandum o energetických prepojeniach

Predstavitelia 9 členských krajín EÚ, zástupcovia Chorvátska a Európskej komisie v stredu 23. novembra v Bruseli slávnostne podpísali Memorandum o porozumení týkajúce sa severo-južného energetického prepojenia.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kristián Takáč, ktorý na zasadnutú Rady ministrov zastupoval Slovensko, uviedol, že ide o dokument nezáväzného charakteru, ale je dôležitý z hľadiska budúcich celoeurópskych projektov.

„Z nášho hľadiska je významné podpísanie memoranda o porozumení medzi krajinami V4 a ďalšími krajinami ako Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. Dohodli sme sa na určitom zozname projektov a boli tam aj projekty týkajúce sa Slovenska,“ povedal pre TASR. Spresnil, že v prípade plynovodov ide o projekty prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom, ako aj medzi Slovenskom a Poľskom. Spomedzi cezhraničných ropovodov ide o projekt prepojenia Bratislava – Schwechat. Prepojenia plynárenských, elektrizačných i ropovodných sústav tak boli zaradené do Akčného plánu pre severo-južné prepojenia, ktorý je súčasťou podpísaného memoranda.

Štátny tajomník upozornil, že podpísané memorandum je politický dokument, ktorý v tejto fáze nikoho k ničomu nezaväzuje, ale je dôležitý tým, že jasne manifestuje jednotu 10 uvedených krajín. Ich jednotný postoj vytvára lepšiu pozíciu pre neskoršie fázy rokovaní, keď sa budú vyberať projekty celoeurópskeho záujmu. Projekty bude možné realizovať už na základe nového nariadenia o infraštruktúre, ktoré nahradí doterajší mechanizmus posudzovania projektov transeurópskych sietí v oblasti energetiky (TEN-E), o ktorom ministri tiež rokovali v Bruseli.  Nové nariadenie bude prijaté pravdepodobne už počas roka 2012.

„Svojím spôsobom je to lobing voči Európskej komisii,“ priznal Takáč a dodal, že rezorty energetiky národných štátov tým Komisii ukazujú, ktoré projekty sú pre nich dôležité. Ide podľa neho o záujmy celého regiónu, v čase keď sa aj Slovensko aj štáty naokolo budú musieť vysporiadať s odstavovaním jadrových elektrární v Nemecku a s narastajúcim počtom veterných elektrární v Severnom mori.

„Tá produkcia obnoviteľných zdrojov energie vytvára vysoký tlak na celú energetickú sieť a toto je oblasť, ktorú musíme prioritne riešiť,“ povedal Takáč a dodal, že v tomto smere sa názory národných štátov zhodujú s názormi Európskej komisie.

(EurActiv/TASR)