V prípade krízy dostaneme plyn zo západu

SPP a E.ON Ruhrgas podpísali desaťročný kontrakt o dodávkach 500 miliónov metrov kubických plynu ročne, zo západných zdrojov. Podobná zmluva sa pripravuje s francúzskou spoločnosťou GDF SUEZ.

Vďaka zmluvám chce Slovenský plynárenský priemysel predísť situácii, aká nastala v januári tohto roku. Keďže sme doteraz boli prakticky úplne závislí od plynu z Ruska, po zastavení jeho dodávok cez Ukrajinu sme sa ocitli úplne bez tejto strategickej suroviny. Dohoda s E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ nám umožní využiť plyn zo zásobníkov v západnej Európe, čo zabezpečí pre zákazníkov SPP dostatočné objemy plynu aj v prípade obmedzenia alebo prerušenia jeho dodávok z Ruska.

Hlavným dodávateľom plynu na Slovensko ostáva Gazprom, s ktorým má SPP uzavretú dlhodobú zmluvu.

„Po prvý raz má SPP uzavretú dlhodobú a stabilnú zmluvu o dodávkach zemného plynu, ktorý pochádza z iného ako ruského zdroja“, povedal predseda predstavenstva SPP, Bernd Wagner.