Varšava oponuje vláde v otázke klimatických cieľov 2030

List, ktorý bol 14. augusta zaslaný podpredsedníčke vlády, Elizabeth Bieńkowskej, môže poľskú vládu postaviť na nohy. V neposlednom rade aj preto, že starostka Varšavy, Hanna Gronkiewicz-Waltzová, je vysoko postavenou členkou pravicovej strany Občianska platforma, na čele ktorej stojí premiér krajiny Donald Tusk.

Ako sa píše vo vyššie spomenutom úradnom liste, návrh únie „nepoukazovať na ambície nevyhnutné pre splnenie záväzkov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2050", odkazuje na záväzok EÚ znížiť do polovice storočia objem vypúšťaných emisií najmenej o 80%.

V liste sa ďalej píše, že proces tvorby politiky únie „ignoroval prepojenie so zainteresovanými stranami na miestnej úrovni", čo „nás núti znepokojovať sa nad tým, že šanca zmeniť (starú) energetickú paradigmu za novú, ktorá bude založená na decentralizovanom nízkouhlíkovom energetickom systéme a menšej spotrebe energií, zostane nevyužitá."

Obsah listu je v súlade s nedávnym prieskumom agentúry IPSOS, z ktorého vyplýva, že asi 90% Poliakov podporuje právne záväzné ciele pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť.

"Pre Donalda Tuska je to celkom zahanbujúce," povedal pre EurActiv.com holandský europoslanec za Skupinu zelených Bas Eickhout. "Je to jasný signál z vnútra jeho strany, že existuje rozdiel medzi tým, čo robí politická elita v Poľsku a tým, čo cítia ľudia v krajine. Je len dobré, že jednotlivci z tejto politickej strany o tomto probléme otvorene hovoria."

Špička ľadovca

List od starostky Varšavy bol "len špičkou ľadovca," hovorí Julia Michalak z mimovládnej environmentálnej organizácie Climate Action Network Europe. „Počet starostov, ktorí kritizujú vládnu politiku podporujúcu využívanie uhlia, narastá v rámci celého Poľska – Gubin, Brody, Lubin a Kruszwica."

Varšava je v otázke prístupu k energii proaktívna. Dobrým príkladom je využitie dotácií EÚ na financovanie inovatívnych hi-tech projektov, ako E3Soho a Ice Wish, ktoré sú zamerané na zníženie plytvania energie v oblasti sociálneho bývania, alebo projekt Open House, ktorého úlohou je posudzovať udržateľnosť stavieb.

Hlavné mesto Poľska je tiež jedným zo štyroch miest participujúcich na projekte Cities on Power, ktorého cieľom je podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov na miestnej úrovni.

Gronkiewicz-Waltzová, bývalá šéfka národnej banky Poľska, ktorá bola v období 2001 až 2004 členkou rady riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj, napísala svoj list s podporou zoskupenia Dohovoru starostov (európske zoskupenie lokálnych a regionálnych autorít). Úradný list vyzýva k zvýšeniu energetickej efektívnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

Poľsko sa snaží dohodu oddialiť

Ešte v januári sa Tusk postavil proti návrhu EÚ pre záväzný 40% cieľ na zníženie emisií, 27% cieľ pre zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe únie, a 30% cieľ v oblasti zníženia plytvania energie.

Poľsko zaujalo pozíciu bojovníka za záujmy Vyšehradskej skupiny, tým, že sa snaží oddialiť rozpravu o klimaticko-energetickom balíčku 2030, do doby pokiaľ sa nedosiahne dohoda o "zdieľaní bremena" alebo sa nedostaví podpora od bohatších krajín únie.

Poľsko je z 90% závislé od uhlia. Podľa prieskumu Greenpeace, došlo v Poľsku od roku 2002, kedy podpísalo Kjótsky protokol, k nárastu v objeme vypúšťaných emisií o 8,2%.

Otázka prerozdeľovania

Georg Zachmann, výskumný pracovník na Bruegel Institute pre EurActiv.com povedal, že Waltzovej list odráža širšiu "otázku prerozdeľovania" v samotnom srdci poľskej politickej scény.

„Vieme, kto bude po nastavení ambicióznych cieľov v oblasti dekarbonizácie v rámci poľskej spoločnosti vnímaný ako víťaz a kto bude porazený," povedal. „Bez prerozdeľovania ambicióznejší cieľ iba potvrdí, že viac peňazí prinieslo do poľskej štátnej pokladnice obchodovanie s povolenkami v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami."

V septembri minulého roka Tusk údajne povedal, že „budúcnosť poľského energetického systému je v hnedom a čiernom uhlí a v bridlicovom plyne."

Osobné a politické kontakty

Poľská pobočka Greenpeace tvrdí, že najväčšia poľská energetická spoločnosť Polska Grupa Energetyczna (PGE) je formou osobných a politických kontaktov napojená na politikov a štátnych úradníkov na najvyššej úrovni a uvádza niektoré mená, ako Krzysztof Kilian, Aleksander Grad, Marzena Piszczek a Zdislaw Gawlik.

Poľská spoločnosť nie je v otázke budúcnosti v spojitosti využívaním uhlia ani zďaleka jednotná. Minulý víkend vytvorilo 8 000 demonštrantov 8 km dlhú ľudskú reťaz spájajúcu dve poľské dediny, Grabić a Kerkwitz, na protest proti plánovanému projektu ťažby hnedého uhlia.

Ďalšie kroky:

  • September: klimatický Summit v New Yorku s Generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom
  • Október: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December: klimatický summit UNFCCC v Lime, Peru
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme
  • 2020: Konečný termín pre členské krajiny EÚ aby splnili záväzné ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s rokom 1990 a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ na 20%. Naplniť nezáväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20% v porovnaní s rokom 2005