Závislosť Poľska na uhlí je pre Úniu výzvou

Poľsko predstavuje pre EÚ a jej ciele v oblasti ochrany klímy do roku 2030 skutočnú výzvu, varuje Ed Davey, minister pre energetiku a zmenu klímy Spojeného kráľovstva.

Snahou Bruselu je dohodnúť sa na klimatickom a energetickom balíčku 2030 do októbra, ešte pred rokovaním na globálnej úrovni v Lime, ktoré je plánované na december. Návrh predostretý Európskou komisiou v januári zahŕňal cieľ na zníženie emisií uhlíka o 40%.

Únia medzitým pracuje aj na politike posilnenia energetickej bezpečnosti, ktorá sa dostala do popredia najmä zásluhou vývoja situácie na Ukrajine a sporu medzi Moskvou a Kyjevom ohľadom ruského plynu. To vyvolalo znepokojenie členských krajín EÚ nad prílišnou odkázanosťou na dovoz fosílnych palív z Ruska.

Ed Davey povedal že medzi bezpečnosťou dodávok a politikou v oblasti zmien klímy existuje "obrovský presah". V oboch prípadoch je najdôležitejším prepájajúcim prvkom energetická efektívnosť.

„Jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť energetickú bezpečnosť, je byť sebestačný s vlastnou výrobou energie, či už jadrovej alebo z obnoviteľných zdrojov energie,“ vysvetlil.

Poľsko podľa neho predstavuje vzhľadom ku svojej závislosti na uhlí výnimku. Poliaci to vidia tak, že uhlie im poskytuje energetickú bezpečnosť. 

Davey úzko konzultuje situáciu okrem Poľska aj s krajinami Vyšehradskej skupiny. Tieto krajiny sa v máji spojili s Bulharskom, Chorvátskom a Rumunskom a vyslovili požiadavku na náhradu za "nadmerné zaťaženie", ktoré im spôsobujú Úniou stanovené klimatické ciele.

V spoločnom stanovisku vyjadrili presvedčenie, že záväzky by mali byť stanovené na národnej úrovni a to tak, aby ich krajiny mohli prispôsobiť potrebám rozvoja a udržateľného rastu pri zachovaní konkurencieschopnosti.

To by však postavilo na hlavu tradičné rozhodovanie na úrovni EÚ. V bežnej praxi je to práve Únia, kto stanovuje záväzky, spoločné pre všetky členské krajiny.

Riešením pre Poľsko by mohla byť podpora pre projekty na zachytávanie a ukladanie uhlíka.

Ďalšie kroky:

  • September: klimatický Summit v New Yorku s Generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom
  • Október: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December: klimatický summit UNFCCC v Lime, Peru
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme
  • 2020: Konečný termín pre členské krajiny EÚ aby splnili záväzné ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s rokom 1990 a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ na 20%. Naplniť nezáväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20% v porovnaní s rokom 2005