Argumenty v prospech konzorcia na tranzit plynu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Podľa autorov štúdie „na ktorejkoľvek strane bolo málo pokusov nájsť pragmatické riešenie, ktorá by raz a navždy oslobodilo obchod s plynom od politických tlakov a zvláštnych obchodných praktík.“

Riešením by malo byť „medzinárodné plynárenské konzorcium“, na základe ktorého by „Ukrajina, EÚ a Rusko spoločne riadili ukrajinské plynovody“.

Analýza načrtáva tri možnosti, ako konzorcium postaviť. Po prvé, „ukrajinská vláda môže predať podiel v ukrajinskom tranzitnom systéme konzorciu“. Druhou možnosťou je, že „plynovody budú na základe koncesie dané konzorcium na dlhé obdobie“.

Ak by nebolo možné ani jedno z predchádzajúcich riešení, Ukrajina „môže previesť na konzorcium riadenie transmisného systému za poplatok, no ostane zodpovedná za rehabilitáciu systému“.

Popri konzorciu by bola podpísaná „záväzná zmluva vytvárajúca základné pravidlá, podpísaná a ratifikovaná EÚ, ruskou a ukrajinskou vládou“, ktorá by „chránila pred politickou nestabilitou“ a „špecifikovala, ako by plynovody konzorcia boli právne a riadením oddelené od domáckej ukrajinskej distribučnej plynárenskej siete