Ekologizácia uhoľného srdca Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Heinrich Böll Stiftung predstavil publikáciu „Greening the Heartlands of Coal in Europe – postrehy z česko-nemecko-poľského dialógu o energetických otázkach“.

Podľa autorov majú tri krajiny jednu vec spoločnú, a to závislosť na uhlí. Spoločne ťažia 80 % čierneho a takmer 70 % hnedého uhlia v EÚ a produkujú 55 % elektriny  z uhlia v Únii. V čom sa tieto štáty veľmi líšia, je stratégia, s ktorou k tejto závislosti pristupujú.

Vedeli ste, že:

  • emisie CO2 na obyvateľa sú v Nemecku vyššie ako v Poľsku?
  • Poľsko sa v roku 2012 stalo čistým dovozom uhlia a najväčší producent čierneho uhlia Kompania Weglova je na pokraji bankrotu?
  • 89 % poľských občanov chce viac energie z obnoviteľných zdrojov?
  • ČEZ, investor dvoch plánovaných nových reaktorov v Temelíne, žiada od vlády garancie výkupných cien, čo by bola čiastka podstatne vyššia než podpora nových solárnych a veterných elektrární v Nemecku od roku 2014?
  • len 2 % dodávok uránu pre európske potreby pochádza z krajín EÚ?

„Zatiaľ čo sa v Nemecku intenzívne zaoberáme energetickou transformáciou (Energiewende), tak jej dopady na našich európskych susedov sa v diskusiách skoro nikdy neobjavujú,“ kritizoval súčasnú nemeckú debatu Ralf Fücks, prezident nadácie Heinrich-Böll-Stiftung.

Odporúčania autorov publikácie sa sústreďujú na lepšiu cezhraničnú spoluprácu a intenzívny dialóg s cieľom čeliť energetickým a klimatickým výzvam spoločne. „Skôr či neskôr budú všetky tri krajiny postavené pred otázky týkajúce sa prechodu na klimaticky priateľskú energetiku a ukončenia používania uhlia so všetkými spojenými ekologickými a sociálnymi otázkami,“ uviedol autor štúdie Raffaele Piria.

Spoluautor publikácie Jan Ondřich dodal, že Energiewende sa v Čechách prezentuje skôr negatívne, pritom „ponúka aj mnoho pozitív, napríklad nižšiu cenu elektriny pre českých spotrebiteľov alebo možnosť zapojenia českých firiem do inovatívnych investícií v nemeckej energetike.“

Publikácia je výsledkom trilaterálnej expertnej skupiny, ktorá sa v priebehu minulého roku na pravidelných stretnutiach venovala vnímaniu nemeckej energetickej transformácie, jej dopadu na cezhraničné toky elektriny a dôsledkom rôznych foriem podporných mechanizmov pre obnoviteľné zdroje energie.

Celú publikáciu v angličtine nájdete tu.

Zhrnutie a odporúčania v češtine nájdete tu.