Energetická bezpečnosť v strednej a východnej Európe: Smerom k spoločnému prístupu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Región strednej a východnej Európy (CEE) môže diverzifikovať svojich dodávateľov, zvýšiť dovoz skvapalneného plynu, prejsť na krátkodobé kontrakty, ktoré všetky podkopávajú dominantnú pozíciu ruského giganta, a ťažiť nekonvenčný zemný plyn, najmä  z bridlíc.

Drastické zmeny v produkcii, tranzitných a dodávateľských trasách zemného plynu v Európe otvárajú nové alternatívy a výzvy pre energetickú bezpečnosť. Krajiny strednej a  východnej Európy by mohli zužitkovať nové udalosti, ku ktorým došlo v nedávnej dobe (nový európsky model trhu s plynom, implementácia 3. energetického balíka EÚ, konkurencia medzi zavedenými a novými tranzitnými a dodávateľskými trasami), avšak len ak dôjde k hlbšej spolupráci medzi prepravcami plynu v regióne CEE za podmienok novej európskej regulácie plynu.

Aby sa región pripravil na novú éru krátkodobého stanovenia cien, je treba vyriešiť dve výzvy. Najprv sa musí zadefinovať finančný mechanizmus novej infraštruktúry. Ak chcú vyšehradské krajiny a Ukrajina obchodovať s plynom cez hranice a udržať si prepravu väčšiny ruského plynu do Európy, je potrebné investovať do sietí. Avšak pri krátkodobých kontraktoch na liberalizovanom trhu s viacerými konkurentmi je pomerne ťažké dosiahnuť návratnosť investície.

Krajiny CEE musia tiež rozvinúť spotové trhy, aby mohli s plnom obchodovať efektívne. V súčasnosti sú tieto trhy slabo vyvinuté a je možné nimi ľahko manipulovať, obzvlášť keď je počet dodávateľov obmedzený.

Celý materiál v anglickom jazyku nájdete tu.