Finančné náklady nepoužívania obnoviteľných energií

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Externé náklady spaľovania fosílnych palív nie sú spôsobené len škodami súvisiacimi s  klimatickou zmenou, ale tiež budúcim nedostatkom fosílnych surovín, ktoré sa v súčasnosti spotrebúvajú na energetické účely. Uhlie, zemný plyn či ropa sa pritom používajú aj na výrobu množstva každodenných predmetov, ako sú plasty, uhlíkové vlákna, mydlá, rozpúšťadlá, farbivá, textílie alebo lieky.

Ich spaľovaním na výrobu energie a palív dochádza podľa autora štúdie k zbytočnému plytvaniu týchto neobnoviteľných zdrojov.

„Ich spaľovanie – kedykoľvek by sa dalo nahradiť obnoviteľnými zdrojmi – je nákladnou kapitálovou deštrukciou,“ uviedol Matthias Kroll.  Podľa výpočtov tým pre budúce generácie vzniká strata približne vo výške 7 miliárd eur denne, čo je pri súčasných cenách na trhu asi 2,5 bilióna ročne.

Na príklade Nemecka ukazuje, že 13,5 % surovej ropy sa v krajine nespáli, ale využije na výrobu iných produktov ako sú chemické látky. V prípade zemného plynu je to 4,1 %, pri čiernom uhlí asi 0,7 %.

„Ochrana používania čoraz hodnotnejších fosílnych surovín pre budúcnosť je možná nahradením týchto materiálov obnoviteľnými zdrojmi,“ uvádza sa v závere štúdie. „Nielen súčasné náklady rôznych obnoviteľných energií, ale aj náklady ich nepoužívania je potrebné vziať do úvahy.“

Celú štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.